Tài chính

Hai 'ông trùm' viễn thông VNPT, Mobifone kinh doanh thế nào trong nửa đầu năm 2019?

(VNF) - Mặc dù tổng tài sản chỉ bằng khoảng hơn 1/3 VNPT, vốn chủ sở hữu bằng chưa đầy 1/3 VNPT nhưng Mobifone lại ghi nhận lợi nhuận cao hơn VNPT trong nửa đầu năm 2019.

Hai 'ông trùm' viễn thông VNPT, Mobifone kinh doanh thế nào trong nửa đầu năm 2019?

Hai 'ông trùm' viễn thông VNPT, Mobifone kinh doanh thế nào trong nửa đầu năm 2019?

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ 6 tháng đầu năm 2019 vừa được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố, nửa đầu năm nay, VNPT ghi nhận 21.012 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp còn lại là 2.632 tỷ đồng, giảm tới 16%.

Bù lại, trong kỳ, VNPT lại ghi nhận doanh thu tài chính tăng gấp 2,5 lần lên 1.122 tỷ đồng. Cùng với đó là khoản lợi nhuận khác 230 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần.

Trong khi đó, chi phí tài chính khá thấp, ở mức 31 tỷ đồng; chi phí bán hàng không đáng kể, chỉ gần 4 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 1.545 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,1%.

Kết thúc nửa đầu năm 2019, lợi nhuận trước thuế của VNPT ở mức 2.404 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến hết ngày 30/6/2019, tổng tài sản của VNPT ở mức 80.547 tỷ đồng, được hình thành từ 63.541 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và 17.005 tỷ đồng nợ phải trả.

Mặc dù tổng tài sản chỉ bằng khoảng hơn 1/3 VNPT, vốn chủ sở hữu bằng chưa đầy 1/3 VNPT nhưng Tổng công ty Viễn thông Mobifone lại ghi nhận lợi nhuận cao hơn VNPT.

Cụ thể, nửa đầu năm 2019, bất chấp doanh thu thuần giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 15.168 tỷ đồng, kéo theo lợi nhuận gộp giảm 3,9% xuống còn 4.636 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của Mobifone vẫn đạt 2.644 tỷ đồng, tăng 8,6%.

Nguyên nhân là do trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của Mobifone tăng gấp 5 lần lên 534 tỷ đồng. Trong khi đó, các chi phí biến động nhiều, như: chi phí tài chính giảm 7,6% xuống 65,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 6,8% lên 2.095 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 12% xuống 412 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có khoản lợi nhuận khác 47,5 tỷ đồng, tăng gấp gần 10 lần.

Tin mới lên