Tài chính

HFIC thu gần 8.500 tỷ đồng từ kinh doanh xổ số

Hoạt động kinh doanh xổ số truyền thống đóng góp tới 86% trong tổng doanh thu năm 2020 của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. HCM (HFIC).

HFIC thu gần 8.500 tỷ đồng từ kinh doanh xổ số

HFIC thu gần 8.500 tỷ đồng từ kinh doanh xổ số.

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. HCM (HFIC) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020. Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận sụt giảm nhẹ 2% so với năm 2019, đạt 9.934 tỷ đồng.

Trong đó, lĩnh vực xổ số truyền thống chiếm tỷ trong cao nhất, đạt 8.497 tỷ đồng (chiếm 86%). Hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư cũng mang về 593 tỷ đồng doanh thu; hoạt động duy tu và xây lắp công trình đạt 437 tỷ đồng…

Thu nhập từ hoạt động đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác cũng đạt 349 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2019; lãi từ các công ty liên doanh, liên kết cũng tăng 33%, đạt 109 tỷ đồng.

Kết quả, tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020 của HFIC đạt 1.593 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với năm trước.

Năm 2021, HFIC đặt kế hoạch doanh thu toàn hệ thống đạt 10.886 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 1.780 tỷ đồng; tổng số thuế nộp ngân sách Nhà nước là 3.872,6 tỷ đồng.

Về hoạt động cho vay, trong năm 2021, HFIC sẽ đẩy mạnh công tác xúc tiến dự án trong các lĩnh vực thuộc Chương trình kích cầu đầu tư của TP. HCM, các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ưu tiên phát triển của TP. HCM.

Đối với hoạt động đầu tư, HFIC sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án tòa nhà văn phòng và cao ốc HFIC 33-39 Pasteur quận 1, tiếp tục phối hợp nghiên cứu dự án xây dựng Bệnh viện Đại học quốc gia TP. HCM.

HFIC cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai xây dựng đề án phát triển TP. HCM thành Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế; triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến chương trình phát triển TP. HCM thành trung tâm công nghệ tài chính (Fintech Hub), trong đó có hoạt động xây dựng mô hình không gian Fintech (Fintech Space) vận hành thí điểm tại Tòa nhà văn phòng và cao ốc HFIC.

Xem thêm: Tổng cục Thuế: 5 tháng đầu năm, kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra gần 12.000 tỷ

Tin mới lên