Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

Địa chỉ: Tòa nhà Capital Tower, Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam,
Điện thoại: 2462668668
Fax: 2462669669
Website: http://www.lienvietpostbank.com.vn
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt (LPB) được thành lập vào năm 2008, một trong những ngân hàng mới với hiệu suất cao trong lĩnh vực ngân hàng Việt Nam. Ngân hàng được sáp nhập với Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện - VPSC (một công ty con của VNPT), được đổi tên thành Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Sau khi sáp nhập với VPSC, LPB đã nhận được hơn 10.000 điểm giao dịch bưu điện mở rộng mạng lưới hoạt động lớn trong toàn quốc. Những người sáng lập của LPB là Công ty cổ phần Him Lam, Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA), và Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO). Ngân hàng cũng có quan hệ đối tác với các Tổ chức quốc gia và quốc tế như: (i) các tổ chức quốc gia Viettel, EVN, (ii) La Poste Group, Viện tiết kiệm Ngân hàng thế giới, Cơ quan Thương mại và Phát triển Mỹ (USTDA), JP Morgan Chase, Wells Fargo và Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC). LPB còn có 2 công ty con là Chứng khoán Liên Việt và Liên Việt Holdings. LPB được giao dịch trên thị trường UPCOM từ tháng 10/2017.
Sàn giao dịch Nhóm ngành
UPCOM:LPB Ngân hàng

lienvietpostbank

« 1 2 3 »