Tài chính

Hóa chất Đức Giang (DGC) chốt phương án chia cổ tức 127%, chuẩn bị tăng vốn lên 3.800 tỷ

(VNF) - Sau năm lợi nhuận đạt đỉnh lịch sử, đại hội cổ đông Hóa chất Đức Giang (DGC) đã thông qua phương án chi trả cổ tức với tỷ lệ 10% bằng tiền và 117% bằng cổ phiếu, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 100.000 đồng và 117 cổ phiếu mới.

Hóa chất Đức Giang (DGC) chốt phương án chia cổ tức 127%, chuẩn bị tăng vốn lên 3.800 tỷ

Hóa chất Đức Giang (DGC) chốt phương án cổ tức 127%, chuẩn bị tăng vốn lên 3.800 tỷ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2022 vào ngày 29/3. Theo đó, đại hội đã thông qua phương án chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ lên đến 127%, bao gồm 10% bằng tiền và 117% bằng cổ phiếu, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 100.000 đồng và 117 cổ phiếu mới.

Hồi cuối năm ngoái, doanh nghiệp đã tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền, do đó phần cổ tức tỷ lệ 117% bằng cổ phiếu còn lại sẽ được chi trả nốt trong năm nay, sau khi được cơ quan có thầm quyền chấp thuận. Với hơn 171 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DGC dự kiến phát hành thêm hơn 200 triệu cổ phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá hơn 2.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đại hội cũng thông qua kế hoạch phát hành 8,55 triệu cổ phiếu ESOP dành cho người lao động, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 5%, dự kiến thực hiện trong năm 2022. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Như vậy, sau khi hoàn tất các đợt phát hành này, vốn điều lệ của DGC sẽ tăng từ 1.710 tỷ đồng lên gần 3.800 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, đại hội giao chỉ tiêu doanh thu hợp nhất là 12.117 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.500 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và 39% so với thực hiện năm ngoái. Tỷ lệ cổ tức dự định là 30%, thấp hơn đáng kể so với năm 2021.

Trong năm nay, đại diện DGC cho biết sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện dự án Hóa chất Đức Giang – Nghi Sơn và tăng tổng mức đầu tư lên 10.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào quý III. Đồng thời, tiến hành xử lý chất thải rắn và liên doanh, liên kết khai thác mỏ mới.

Thêm vào đó, vị này cũng chia sẻ về kết quả kinh doanh sơ bộ quý I, với 1.500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 7% so với quý liền kề, gấp hơn 5 lần cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, DGC cũng lưu ý rằng khó khăn vẫn hiện hữu phía trước, dự báo cho thấy còn rất nhiều rủi ro biến động về giá cả thị trường và giá nguyên vật liệu.

Nhìn lại năm 2021, DGC ghi nhận doanh thu tăng 53% cùng kỳ, đạt 9.550 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 165%, đạt mức kỷ lục 2.513 tỷ đồng, vượt 128% kế hoạch đề ra.

Trong năm qua, biên lợi nhuận tăng từ 23,7% lên 33,3% nhờ sự cải thiện về giá bán hàng hóa, đặc biệt là phốt pho; đồng thời DGC có lợi thế là nguồn nguyên liệu đầu vào apatit chủ động được khoảng 30% phần nguyên liệu đầu vào đã giúp lợi nhuận tăng mạnh.

Trên thị trường, cổ phiếu DGC đang trong xu hướng tăng nhanh, hiện giao dịch quanh ngưỡng lịch sử 230.400 đồng/cổ phiếu, cao hơn 43,75% so với hồi đầu năm.

Tin mới lên