M&A

Hoa Sen bán vốn cho đối tác chiến lược: 'Giá phát hành sẽ cao hơn giá trị sổ sách'

(VNF) - Giá trị sổ sách của Tập đoàn Hoa Sen theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên được Công ty KPMG kiểm toán tại thời điểm ngày 31/3/2020 là gần 13.800 đồng/cổ phần.

Hoa Sen bán vốn cho đối tác chiến lược: 'Giá phát hành sẽ cao hơn giá trị sổ sách'

Hoa Sen bán vốn cho đối tác chiến lược: 'Giá phát hành sẽ cao hơn giá trị sổ sách'

Như VietnamFinance đã đưa tin, ngày 8/8 tới, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược. 

Trong thông cáo phát đi mới đây, phía Hoa Sen cho biết việc lựa chọn đối tác để phát hành sẽ sẽ được thực hiện thận trọng theo một quy trình, tiêu chí hợp lý nhằm tìm ra những đối tác có thể mang lại lợi ích tốt nhất cho tập đoàn, trên cơ sở hợp tác cùng có lợi.

"Hiện tại, với dòng tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh dương và dồi dào, lợi nhuận cao và hạn mức tín dụng lớn từ các ngân hàng với lãi suất cực kỳ cạnh tranh (bình quân 5,0%/năm đối với VNĐ và 2,2%/năm đối với USD), thì HSG hoàn toàn không cần thiết phát hành cổ phiếu bằng mọi giá do không chịu áp lực về tài chính cũng như áp lực về dòng tiền phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, HSG sẽ không phát hành cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ, các nhà đầu tư tài chính", thông cáo từ Hoa Sen nêu rõ.

Tập đoàn này nhấn mạnh đối tác phát hành phải là các công ty có cùng tầm nhìn chiến lược, có năng lực tài chính, kinh nghiệm quản trị, tiềm năng công nghệ và các lợi thế khác để cùng với Hoa Sen nâng tầm và khai thác tối đa các lợi thế sẵn có của hệ thống 536 cửa hàng trên toàn quốc, nâng cao vị thế và đẳng cấp thương hiệu Hoa Sen trên thị trường trong và ngoài nước.

Đại diện Hoa Sen cho biết, chắc chắn tập đoàn sẽ không phát hành với thị giá 12.000 đồng/cổ phiếu như hiện nay mà sẽ căn cứ vào giá thị trường và giá trị sổ sách tại thời điểm chào bán để có quyết định giá phát hành phù hợp, bảo đảm lợi ích của cổ đông và công ty.

"HSG tin tưởng trong thời gian tới, thị trường sẽ có sự đánh giá chính xác về giá trị thực và tiềm năng phát triển của HSG để cổ phiếu HSG có thị giá tương xứng trên sàn giao dịch HoSE. Chắc chắn, giá phát hành sẽ cao hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành", phía Hoa Sen khẳng định.

Hiện tại, giá trị sổ sách của HSG theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên được Công ty KPMG kiểm toán tại thời điểm ngày 31/3/2020 là gần 13.800 đồng/cổ phần. Với tình hình lợi nhuận sau thuế của HSG tiếp tục đạt kết quả khả quan trong thời gian sắp tới, giá trị sổ sách của HSG được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng.

Về tình hình kinh doanh của Hoa Sen, 8 tháng đầu niên độ tài chính 2019-2020, doanh thu của tập đoàn này đạt 17.068 tỷ đồng, hoàn thành 61% kế hoạch cả niên độ; lợi nhuận sau thuế đạt 584 tỷ đồng, hoàn thành 146% kế hoạch.

Tin mới lên