Tài chính

Hodeco (HDC) sắp triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022

(VNF) - Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, HoSE: HDC) vừa thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022.

Hodeco (HDC) sắp triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022

Hodeco (HDC) sắp triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022.

Công ty không công bố chi tiết kế hoạch phát hành cụ thể tuy nhiên cũng cho biết sẽ ủy quyền cho ông Đoàn Hữu Thuận, Chủ tịch HĐQT và/hoặc ông Lê Viết Liên, Tổng giám đốc thay mặt HĐQT và đại diện công ty thực hiện các thủ tục liên quan kể từ ngày nghị quyết được thông qua cho đến khi hết dư nợ gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành.

Được biết, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hodeco cũng đã đề cập đến kế hoạch phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về tình hình kinh doanh của Hodeco, quý II/2022,  công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 380 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, lãi sau thuế 79 tỷ đồng, tăng 22%.

Quý II/2022, đà tăng doanh thu đã giúp lợi nhuận gộp của HDC tăng 42,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 46,5 tỷ đồng lên 155,46 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 31,8% lên 40,9%.

Chi phí tài chính tăng mạnh 275%, tương ứng tăng thêm 29 tỷ đồng lên 39 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Bởi vậy, HDC có lãi sau thuế quý II/2022 đạt 79 tỷ đồng, tăng 22%.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2022, Hodeco ghi nhận doanh thu đạt hơn 780 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 177 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của Hodeco tăng 20% so với đầu năm lên 4.541 tỷ đồng. Trong kỳ, biến động lớn nhất là các khoản phải thu ngắn hạn, tăng 58% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 428 tỷ đồng lên 1.159 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn tăng 52% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 333 tỷ đồng lên 977 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tại ngày kết thúc quý II/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 32% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 426 tỷ đồng lên 1.770 tỷ đồng, chiếm 39% tổng nguồn vốn.

Năm 2022, HDC đặt doanh thu mục tiêu 1.913 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế mục tiêu 430 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 36% và 38% so với thực hiện năm ngoái. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, công ty hoàn thành được 41,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tin mới lên