Bất động sản

Hơn 13.000 tỷ đồng đầu tư khu đô thị Nam sông Đa Nhim

Dự án khu đô thị Nam sông Đa Nhim (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) do Công ty Cổ phần tập đoàn FLC đề xuất chủ trương đầu tư.

Hơn 13.000 tỷ đồng đầu tư khu đô thị Nam sông Đa Nhim

Hơn 13.000 tỷ đồng đầu tư khu đô thị Nam sông Đa Nhim.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng đang lấy ý kiến về hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Nam sông Đa Nhim tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 13.678 tỷ đồng, trên diện tích thực hiện 1.526.494,61 m2.

Theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Đức Trọng đến năm 2020, vị trí thực hiện dự án thuộc quy hoạch là đất ở đô thị, đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa, đất xây dựng cơ sở văn hóa, đất phát triển hạ tầng. Vì thế, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị đưa dự án vào kế hoạch sử dụng đất.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, căn cứ các quy định của pháp luật thì dự án này thuộc đối tượng phải báo cáo đánh giá tác động môi trường và xem xét đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Về hiện trạng, nguồn sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến của UBND huyện Đức Trọng.

Trong khi đó, ngày 11/9/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 1533, gửi UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, khu đô thị Đa Nhim đã được UBND huyện Đức Trọng phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 524 (ngày 16/3/2020) với quy mô diện tích 153,65 ha, gồm 4 phân khu (khu đô thị phía Tây: 35,31 ha, khu đô thị trung tâm: 40,45 ha, khu đô thị phía Đông: 42,58 ha, khu đô thị phía Nam: 35,31 ha).

Công ty Cổ phần tập đoàn FLC đề nghị chia khu đô thị Đa Nhim thành 4 dự án thành phần, tương ứng vưới 4 với phân khu theo quy hoạch, thực hiện thủ tục công bố danh mục đồng thời 4 dự án thành phần trên để triển khai công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Tuy nhiên, UBND huyện Đức Trọng đề nghị triển khai thực hiện đầu tư từng phân khu, trước mắt ưu tiên thực hiện Khu đô thị phía Đông với diện tích 42,58 ha. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp với UBND huyện Đức Trọng, Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Trước đó, ngày 17/2/2019, ông Đoàn Văn Việt (lúc đó là Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) đã chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần tập đoàn FLC về phương án ý tưởng quy hoạch và đầu tư khu đô thị Nam sông Đa Nhim.

Buổi làm việc đi đến kết luận, phương án ý tưởng quy hoạch của FLC cơ bản phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt (tại Quyết định 2337 của UBND, ngày 20/11/2017 của UBND huyện Đức Trọng) với mục tiêu phát triển khu dân cư, phát triển đô thị phù hợp với quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định 704  (ngày 12/5/2014) của Thủ tướng Chính phủ.

Do đó, UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất với phương án ý tưởng quy hoạch của Công ty, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan, UBND huyện Đức Trọng và Công ty Cổ phần tập đoàn FLC rà soát các nội dung có liên quan, đảm bảo tính hợp lý để hoàn thiện đồ án quy hoạch, trình thẩm định phê duyệt, làm cơ sở tiến hành đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

Còn theo Sở Tài chính tại văn bản 1497 (ngày 8/7/2021), tổng mức đầu tư dự án khu đô thị Nam sông Đa Nhim là 13.678,017 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn của nhà đầu tư 2.561,687 tỷ đồng và vốn huy động khác 11.116,319 tỷ đồng).

Xem thêm: Đồng Nai: Đẩy nhanh tiến độ tuyến đường trung tâm hơn 3.100 tỷ đồng

Tin mới lên