Tài chính

HoSE đặt mục tiêu lãi 648 tỷ đồng năm 2021

(VNF) - HoSE đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 648 tỷ đồng trong năm 2021.

HoSE đặt mục tiêu lãi 648 tỷ đồng năm 2021

HoSE đặt mục tiêu lãi 648 tỷ đồng năm 2021

Trong báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) công bố, sở này đặt mục tiêu doanh thu 1.065 tỷ đồng trong năm 2021. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 648 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước gần 474 tỷ đồng.

Kế hoạch tài chính của HoSE trong năm 2021. Nguồn: HoSE

Phía HoSE cho biết năm 2021 sẽ tập trung thực hiện giải pháp xử lý tình trạng nghẽn lệnh của hệ thống giao dịch, đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Công nghệ thông tin KRX.

"Năm 2020, Dự án Công nghệ thông tin KRX bị trễ tiến độ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, vì vậy trong năm 2021, HoSE phải tập trung mọi nguồn lực để thực hiện đẩy nhanh triển khai các giai đoạn còn lại của dự án này, đồng thời phối hợp với các đơn vị thụ hưởng thực hiện đúng tiến độ dự án theo Kế hoạch tổng thể điều chỉnh", phía HoSE thông tin.

Được biết, năm 2020, do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên nhà thầu KRX của Hàn Quốc chưa thể sang Việt Nam để thực hiện các công việc theo kế hoạch.

Các công việc liên quan đến dự án được thực hiện trong năm 2020 có thể kể đến: HoSE phối hợp với nhà thầu KRX và các đơn vị thụ hưởng triển khai các công việc của Giai đoạn Nghiệm thu cài đặt phần mềm KRX; tiến hành Tiền thử nghiệm, nghiệm thu người sử dụng; hoàn thành kiểm thử kết nối WAN với công ty chứng khoán, hãng tin; trao đổi với nhà thầu KRX và các đơn vị thụ hưởng để hoàn thiện Kế hoạch thử nghiệm, nghiệm thu người sử dụng (UAT); thực hiện kết xuất dữ liệu toàn thị trường để sẵn sàng cho việc kiểm thử theo kế hoạch.

Bên cạnh nhiệm vụ liên quan đến hệ thống giao dịch, HoSE cho biết sẽ đẩy mạnh giám sát trên thị trường chứng khoán, cách thức giám sát theo đó cũng được nghiên cứu điều chỉnh, thay đổi để phù hợp với sự phát triển nhanh, mạnh của thị trường trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, HoSE cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển quản trị công ty, phát triển bền vững cho các doanh nghiệp niêm yết, đồng thời tích cực hoàn thiện kế hoạch tổng thể về phát triển bền vững cho chính HoSE...

Tin mới lên