Tài chính

HoSE nhắc nhở HQC công bố giao dịch với bên liên quan từ năm 2020

(VNF) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa có văn bản nhắc nhở công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với bên liên quan tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (HoSE: HQC).

HoSE nhắc nhở HQC công bố giao dịch với bên liên quan từ năm 2020

HoSE nhắc nhở Địa ốc Hoàng Quân (HQC) công bố giao dịch với bên liên quan từ năm 2020.

Cụ thể, ngày 1/11/2022, HoSE nhận được công văn của Địa ốc Hoàng Quân giải trình việc thông qua giao dịch với bên liên quan giữa công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư Thành phố Vàng, trong thời gian Thành phố Vàng là tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Hoàng quân là ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch công ty.

Trong đó, Địa ốc Hoàng Quân đã ban hành 2 nghị quyết là Nghị Quyết số 11A/NQ-HĐQT ngày 20/7/2020 ký kết hợp đồng thi công cải tạo sửa chữa văn phòng Thành phố Vàng; Nghị Quyết số 12A/NQ-HĐQT ngày 11/8/2020 thông qua chuyển nhượng dự án Chung cư nhà ở xã hội HQC Tây Ninh. Tuy nhiên, công ty chưa thực hiện công bố thông tin các Nghị quyết này.

HoSE nhấn mạnh: “Công ty chưa tuân thủ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: Quyết định của ĐHĐCĐ hoặc HĐQT thông qua hợp đồng giao dịch giữa công ty với người nội bộ hoặc người có liên quan”.

Ngoài ra, Địa ốc Hoàng Quân cũng chưa báo cáo, cung cấp thông tin dầy đủ theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC.

Bên cạnh đó, Địa ốc Hoàng Quân đã đính chính Báo cáo tài chính kiểm toán nhiều lần (lần 1 ngày 26/8/2022 và lần 2 ngày 19/10/2022).

"Công ty chưa tuân thủ nguyên tắc công bố thông tin đầy đủ, chính xác theo quy định tại khoản 1 điều 4 Thông tư 96/2020/TT-BTC. Đề nghị công ty tăng cường công tác kế toán tài chính, chấp hành các quy định hiện hành của pháp luật chứng khoán, pháp luật kế toán, kiểm toán và các quy định pháp luật có liên quan", HoSE nhấn mạnh.

HoSE cũng nhắc nhở và đề nghị Địa ốc Hoàng Quân thực hiện công bố thông tin bổ sung đầy đủ nội dung trên theo đúng quy định hiện hành.

Được biết mới đây, ngày 18/10, Địa ốc Hoàng Quân tiếp tục đính chính Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và năm 2021. Địa ốc Hoàng Quân cho hay do sơ suất trong quá trình tổng hợp thông tin để lập báo cáo, công ty đã công bố thiếu thông tin về việc Thành phố Vàng là bên có liên quan và các giao dịch có liên quan. Trong đó bao gồm việc Địa ốc Hoàng Quân và Thành phố Vàng có chung thành viên chủ chốt; thông tin về giao dịch với các bên liên quan và doanh thu với các bên liên quan về giao dịch chuyển nhượng dự án và các giao dịch khác giữa công ty và Thành phố Vàng.

Theo đó, trong năm 2020, Địa ốc Hoàng Quân có thực hiện các giao dịch với Thành phố Vàng. Trong đó, nhận ứng tiền thi công dự án là 300 triệu đồng và chuyển nhượng dự án là 120 tỷ đồng.

Trong năm 2021, Địa ốc Hoàng Quân cũng có thực hiện các giao dịch với Thành phố Vàng. Trong đó, phải trả tiền thi công dự án là 725,16 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo văn bản đính chính thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán hồi cuối tháng 8/2022, Địa ốc Hoàng Quân thực hiện bổ sung Thành phố Vàng là đơn vị liên quan. Trong đó, năm 2020 ghi nhận 300 triệu đồng phải trả tiền thi công dự án và năm 2021, ghi nhận 725,16 triệu đồng phải trả tiền thi công dự án.

Sau 2 lần bổ sung liên tiếp, Công ty mới bổ sung doanh thu giao dịch chuyển nhượng dự án với Thành phố Vàng trị giá 120 tỷ đồng trong năm 2020.

Như vậy, Địa ốc Hoàng Quân đã bán tài sản cho bên liên quan trị giá 120 tỷ đồng từ năm 2020 và tới tháng 10 năm 2022 mới công bố.

Tin mới lên