Ngân hàng

HSBC lỗ trong thương vụ thoái vốn khỏi Techcombank?

(VNF) – Techcombank nhiều khả năng đã mua lại toàn bộ lượng cổ phiếu của HSBC với mức giá 23.445 đồng/cổ phiếu, thấp hơn so với mức giá HSBC bỏ ra ban đầu.

HSBC lỗ trong thương vụ thoái vốn khỏi Techcombank?

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố đã mua 172.353.345 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với giá bình quân 23.445 đồng/cổ phiếu, tương đương trị giá hơn 4.000 tỷ đồng. Thời gian giao dịch là từ ngày 14/7 đến ngày 12/8.

Khối lượng này đúng bằng toàn bộ lượng cổ phiếu mà Ngân hàng Hong Kong Thượng Hải (HSBC) nắm giữ trước đó tại Techcombank, tương đương 19,41% vốn điều lệ Techcombank.

Cách đây không lâu, Techcombank đã thông qua đề xuất mua lại cổ phần từ các cổ đông hiện hữu với số lượng dự kiến 221.951.968 cổ phiếu, tương đương 25% tổng số cổ phần đang lưu hành. Theo phương án mua lại cổ phần làm cổ phiếu quỹ theo hình thức chào mua công khai, HSBC dự kiến có thể thoái khoản đầu tư tại Techcombank thông qua đề nghị mua lại cổ phần.

Theo báo cáo của Techcombank, ngân hàng này chỉ mua được 172.353.345 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và không mua hết số lượng đã đăng ký do chỉ có khối lượng 172.353.345 cổ phiếu đăng ký bán.

Theo thông tin trước đó từ Công ty Chứng khoán HSC, giá mua cổ phiếu Techcombank ban đầu của HSBC là 60.891 đồng/cổ phiếu (theo thông cáo báo chí của HSBC). Sau đó, Techcombank đã có một số lần thực hiện chia lợi nhuận thông qua phát hành cổ phiếu thưởng và cổ phiếu trả cổ tức từ 2008-2010 khiến cho giá mua điều chỉnh xuống còn khoảng 26.000 đồng/cổ phiếu.

Từ năm 2010 trở đi, Techcombank đã lựa chọn chiến lược không chia cổ tức bằng cổ phiếu/cổ phiếu thưởng cũng như cổ tức tiền mặt để tăng cường quy mô vốn chủ sở hữu.

HSC cho rằng HSBC mong muốn thoái vốn ở mức giá cao hơn một chút so với giá mua ban đầu, khoảng 30.000 đồng/cổ phiếu, tổng lượng tiền HSBC đem về sau khi thoái vốn theo đó ít nhất là 5.170 tỷ đồng, ước tính lãi khoảng gần 700 tỷ đồng. Tuy nhiên, với mức giá thoái vốn thực tế chỉ 23.445 đồng/cổ phiếu, HSBC có thể đã lỗ khoảng 440 tỷ đồng.

Tin mới lên