Tài chính

HSC: Lãi trước thuế 9 tháng tăng gấp hơn 2 lần, đạt 1.151 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM (HSC, HoSE: HCM) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm, trong đó doanh thu và lợi nhuận lần lượt hoàn thành 90% và 96% kế hoạch cả năm.

HSC: Lãi trước thuế 9 tháng tăng gấp hơn 2 lần, đạt 1.151 tỷ đồng

HSC: Lãi trước thuế 9 tháng tăng gấp đôi, đạt hơn 1.151 tỷ đồng

Doanh thu quý III của HSC đạt hơn 906 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế tăng 27%, đạt 397 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của HSC ghi nhận hơn 2.411 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ. Trong đó, 3 mảng kinh doanh là môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh đóng góp 98% tổng doanh thu cho HSC.

Cụ thể, doanh thu phí môi giới chiếm 43% tổng doanh thu của HSC, đạt 1.025 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ và chiếm 34%, đạt 808 tỷ đồng và tăng 125% so với cùng kỳ. Hoạt động đầu tư tự doanh đạt 534 tỷ đồng doanh thu, tăng gấp đôi mức thực hiện cùng kỳ và đóng góp vào 22% tổng doanh thu của HSC.

Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng của HSC đạt hơn 1.151 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm 2020.

Với kết quả đạt được trong 9 tháng, HSC đã hoàn thành 90% kế hoạch về doanh thu và 96% kế hoạch về lợi nhuận.

Tổng tài sản của HSC tăng gấp rưỡi so với thời điểm đầu năm, đạt giá trị hơn 18.881 tỷ đồng tính đến cuối quý III. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 3.534 tỷ đồng, gấp 17 lần con số 206 tỷ đồng ghi nhận ở thời điểm đầu năm.

Tương đương tổng tài sản, nợ phải trả của HSC cũng tăng hơn gấp rưỡi so với thời điểm đầu năm len 13.757 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tăng thêm khoảng 6.100 tỷ đồng lên mức 12.886 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý III.

Được biết, HSC đang trong thời gian phát hành hơn 152,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông với giá chào bán là 14.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, mỗi 2 quyền được mua thêm 1 cổ phiếu mới.

HSC dự kiến dùng số tiền huy động được trong đợt chào bán này cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, bảo lãnh phát hành chứng khoán và tự doanh.

Cổ phiếu HCM mở cửa phiên 20/10 ở mức gái 39.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 11.800 tỷ đồng.

Tin mới lên