Tài chính

'Hụt’ nguồn tiền 19.000 tỷ, lợi nhuận SCIC có bị ảnh hưởng?

(VNF) – Không còn nắm Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, SCIC bị "hụt" đi nguồn tiền 19.000 tỷ đồng.

'Hụt’ nguồn tiền 19.000 tỷ, lợi nhuận SCIC có bị ảnh hưởng?

SCIC ‘hụt’ nguồn tiền 19.000 tỷ

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018.

Theo báo cáo, doanh thu hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn của SCIC trong nửa đầu năm đạt 2.288 tỷ đồng, giảm 14,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Sau khi trừ đi các chi phí, chủ yếu gồm chi phí vốn 80,6 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp 120 tỷ đồng, cộng với lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết 41,8 tỷ đồng, SCIC ghi nhận 2.129 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong nửa đầu năm, giảm 15,6% so với cùng kỳ.

Tính đến hết ngày 30/6/2018, vốn chủ sở hữu của SCIC đạt 40.287 tỷ đồng, tăng 1,9% so với hồi đầu năm. Đáng chú ý, nợ phải trả giảm từ 21.530 tỷ đồng xuống 1.461 tỷ đồng sau 6 tháng, chủ yếu do SCIC không còn nắm Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Nguồn tiền từ quỹ này lên đến 19.055 tỷ đồng tại thời điểm hết ngày 31/12/2017.

Theo Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 6/12/2017 phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11 năm 2017, Công văn số 13135/VPCP-KHTH ngày 8/12/2017 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 11718/BTC-TCDN ngày 28/12/2017 của Bộ Tài chính về việc bàn giao Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, từ ngày 1/1/2018, SCIC đã bàn giao Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp về Bộ Tài chính, theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ.

Nguồn tiền “khổng lồ” từ Quỹ được đầu tư khá đa dạng với tổng đầu tư ngắn hạn lên đến 16.954 tỷ đồng thời điểm hết ngày 31/12/2017.

Chi tiết hơn, 4.580 tỷ đồng được gửi ngân hàng, 1.483 tỷ đồng đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, 4.580 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu, còn lại 6.311 tỷ đồng đầu tư vào các hoạt động khác.

“Hụt” đi nguồn tiền trên, liệu SCIC có bị “hụt” lợi nhuận?

Từ năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quy chế riêng về việc quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp. Theo quy chế, SCIC là đơn vị tổ chức giữ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để thực hiện thu, chi theo quy định của pháp luật và quyết định của cấp có thẩm quyền; định kỳ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, tất cả các khoản thu từ Quỹ đều được nhập về Quỹ. Như vậy, SCIC sẽ không được phép hạch toán nguồn thu từ Quỹ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng nghĩa SCIC không bị “hụt” lợi nhuận khi không còn nắm Quỹ.

Thực tế, nửa đầu năm nay, doanh thu lãi tiền gửi và lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu của SCIC không hề suy giảm, thậm chí tăng mạnh 23% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 731 tỷ đồng.

Mặc dù không trực tiếp đóng góp vào kết quả kinh doanh nhưng việc quản lý Quỹ cũng đem về những quyền lợi nhất định. Khi không còn nắm Quỹ, SCIC sẽ không còn các quyền lợi này.

Tin mới lên