M&A

IDICO muốn thoái toàn bộ vốn tại 4 đơn vị

(VNF) - Tổng công ty IDICO (HNX: IDC) cho biết việc thoái vốn tại 4 đơn vị liên doanh, liên kết nhằm tập trung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính và cân đối nguồn vốn cho các dự án đầu tư.

IDICO muốn thoái toàn bộ vốn tại 4 đơn vị

IDICO muốn thoái toàn bộ vốn tại 4 đơn vị

IDICO dự kiến chào bán hơn 1,1 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO, tương đương 20,13% vốn điều lệ.; chào bán gần 1,4 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Thuận, tương đương 4,57% vốn.

Cùng với, IDICO cũng sẽ bán ra 1 triệu cổ phần của trường Đại học Công nghệ Vinh; bán 311.940 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng đô thị Việt Nam, lần lượt tương ứng với 7,17% vốn và 8,19% vốn.

Nguồn: IDICO

Mức giá chào bán theo thông báo của IDICO là thỏa thuận. Tỷ lệ sở hữu của IDICO tại 4 đơn vị trên sau thoái vốn là 0%.

IDICO cho biết việc thoái vốn này nhằm tập trung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính và cân đối nguồn vốn cho các dự án đầu tư.

Theo báo cáo tài chính, tính tới hết quý III, IDICO có tổng cộng 13 công ty con, 3 công ty liên kết và đầu tư góp vốn vào 9 đơn vị.

Trong đó, giá trị hợp lí của khoản đầu tư vào Công ty Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO là 21,36 tỷ đông; vào Công ty Đầu tư Đồng Thuận là 14,47 tỷ đồng; vào trường Đại học Vinh là 7,78 tỷ đồng và vào Công ty Xây dựng đô thị Việt Nam là 3,12 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của IDICO đạt 302,7 tỷ đồng, giảm 14,4% so với cùng kỳ năm 2020. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế tăng 131%, đạt hơn 407 tỷ đồng.

Cổ phiếu IDC đóng cửa phiên 8/12 ở mức giá 88.700 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 26.600 tỷ đồng.

Tin mới lên