Đô thị

Kết thúc giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng trong năm 2016

(VNF) - Tính đến 30/11/2016, gói tín dụng 30.000 tỷ đồng đã giải ngân 29.239 tỷ đồng, dư nợ 24.166 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước cho biết đến thời điểm 31/12 sẽ giải ngân đạt khoảng 30.000 tỷ đồng.

Kết thúc giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng trong năm 2016

Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ hoàn thành giải ngân gói 30.000 tỷ trong năm nay

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết quả triển khai Chương trình 30.000 tỷ đồng. Cụ thể, tính đến 30/11/2016, Chương trình đã giải ngân là 29.239 tỷ đồng, dư nợ là 24.166 tỷ đồng.

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước đã giải ngân lũy kế đối với nhóm khách hàng cá nhân (khách hàng có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, mua và thuê nhà ở thương mại chuyển đổi công năng, đầu tư cải tạo/xây dựng nhà ở của mình) là 23.845 tỷ đồng, đạt 92,5% cam kết cho vay (25.789 tỷ đồng); dư nợ đạt 20.650 tỷ đồng.

Nhóm khách hàng doanh nghiệp bao gồm khách hàng doanh nghiệp và hộ gia đình, cá nhân tham gia đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội đã được giải ngân lũy kế 5.395 tỷ đồng; dư nợ đạt 3.516 tỷ đồng.

Trước đó, nhóm khách hàng này đã dừng giải ngân bằng nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước từ ngày 01/6/2016. 

Dự kiến đến 31/12/2016 (thời điểm kết thúc chương trình) sẽ giải ngân đạt khoảng 30.000 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước cho biết.

Gói 30.000 tỷ: Đã giải ngân hơn 29.000 tỷ, cam kết hoàn thành trong năm nay

Ngân hàng Nhà nước cho biết đến 31/12/2016 sẽ giải ngân đạt khoảng 30.000 tỷ đồng

Theo đơn vị này, trong quá trình triển khai chương trình, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện nhiều biện pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân, các ngân hàng thương mại nhằm đẩy mạnh việc cho vay, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận vốn ưu đãi.

Có thể kể đến như tăng số ngân hàng cho vay từ 4 lên 19 ngân hàng; theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện, chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng xử lý khó khăn vướng mắc liên quan đến đối tượng, thủ tục xác nhận, điều kiện vay vốn; kiến nghị Chính phủ kéo dài thời gian cho vay đối với người dân từ 10 năm lên tối đa 15 năm, hàng năm xác định và công bố lãi suất ở mức ưu đãi dành cho người tham gia chương trình.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước còn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời hạn tái cấp vốn đối với khách hàng cá nhân (bao gồm cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở; xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình).

Gói 30.000 tỷ: Đã giải ngân hơn 29.000 tỷ, cam kết hoàn thành trong năm nay 1

Gói 30.000 tỷ đồng được xem là phao cứu sinh cho thị trường bất động sản, giúp hàng vạn người dân có cơ hội sở hữu nhà

Đặc biệt từ đầu năm 2015 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã tăng cường công tác truyền thông về thời điểm kết thúc giải ngân tái cấp vốn đã được quy định đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp là 1/6/2016 và nhóm khách hàng cá nhân là 31/12/2016.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có Công văn số 5906/NHNN-TD ngày 4/8/2016 và Công văn số 7196/NHNN-TD ngày 26/9/2016 yêu cầu các ngân hàng thực hiện hướng dẫn, phổ biến đúng, đầy đủ về nội dung chính sách tới các bên có liên quan trong quá trình triển khai, đặc biệt giải thích rõ về thời điểm kết thúc giải ngân tái cấp vốn của chương trình đến từng đối tượng khách hàng, mức lãi suất khách hàng sẽ phải trả sau khi kết thúc giải ngân tái cấp vốn.

Tin mới lên