Tài chính

Khách hàng có thể nộp thuế điện tử qua Internet Banking của Agribank

(VNF) - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) vừa phối hợp với Tổng cục Hải quan chính thức áp dụng dịch vụ nộp thuế điện tử đối với loại thuế xuất nhập khẩu qua hệ thống Internet Banking.

Khách hàng có thể nộp thuế điện tử qua Internet Banking của Agribank

Ảnh minh họa.

Theo Agribank, dịch vụ này tạo điều kiện cho người nộp thuế là tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu có thể thực hiện và hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế bất kỳ thời điểm nào trong ngày mà không phụ thuộc vào thời gian làm việc của ngân hàng hoặc các điểm thu của cơ quan hải quan.

Để tham gia nộp thuế điện tử 24/7, doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện: có chữ ký số để lập giấy nộp tiền, duyệt chuyển tiền nộp thuế và ủy quyền cho ngân hàng trích nợ tài khoản cho dịch vụ nộp thuế điện tử.

Các giao dịch nộp thuế của khách hàng qua kênh Internet Banking của Agribank được giữ bí mật và xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời. 

Tính từ ngày triển khai dịch vụ từ 23/6/2017 đến 30/6/2018, Agribank đã cung ứng triển khai dịch vụ cho hơn 142.000 doanh nghiệp, trong đó, hơn 140.000 khách hàng đã đăng ký thành công tài khoản nộp thuế điện tử tại hệ thống Agribank.

Giao dịch nộp thuế thành công là gần 1.500.000 món với tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước hơn 124.000 tỷ đồng. Tính lũy kế đến 30/6/2018, số lượng khách hàng nộp thuế qua hệ thống Internet Banking của Agribank là 1.004 khách hàng bao gồm cả khách hàng doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Tin mới lên