Bất động sản

Khánh Hòa công bố kế hoạch thu hồi hàng nghìn hecta đất

(VNF) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định ban hành kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của một số huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Khánh Hòa công bố kế hoạch thu hồi hàng nghìn hecta đất

Một góc TP. Cam Ranh.

Theo đó, tại TP. Cam Ranh, tổng diện tích đất sẽ thu hồi là 473ha, tổng diện tích của các loại đất dùng để chuyển mục đích sử dụng của địa phương là hơn 614ha, diện tích đất chưa sử dụng trong năm là 222ha.

Tại thị xã Ninh Hòa, tổng diện tích đất sẽ thu hồi là 1.271ha, tổng diện tích của các loại đất dùng để chuyển mục đích sử dụng của địa phương hơn 2.318ha, diện tích đất chưa sử dụng trong năm là 293ha.

Tại huyện Khánh Vĩnh, tổng diện tích đất sẽ thu hồi là 138ha, tổng diện tích của các loại đất dùng để chuyển mục đích sử dụng của địa phương hơn 233ha, diện tích đất chưa sử dụng trong năm là 2,6ha.

Tại huyện Khánh Sơn, tổng diện tích đất sẽ thu hồi là 55ha, tổng diện tích của các loại đất dùng để chuyển mục đích sử dụng của địa phương gần 79ha, diện tích đất chưa sử dụng trong năm là 0,4ha.

Tại huyện Diên Khánh, tổng diện tích đất sẽ thu hồi là 156ha, tổng diện tích của các loại đất dùng để chuyển mục đích sử dụng của địa phương hơn 581ha.

Tại huyện Vạn Ninh, tổng diện tích đất sẽ thu hồi là 457ha, tổng diện tích của các loại đất dùng để chuyển mục đích sử dụng của địa phương hơn 663ha.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; đồng thời thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch đã được duyệt; tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Tin mới lên