Bất động sản

Khánh Hòa: Hệ số điều chỉnh đất ở nhiều khu vực tăng đến 3,6 lần

(VNF) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh với sự tăng mạnh của nhiều vị trí đắc địa.

Khánh Hòa: Hệ số điều chỉnh đất ở nhiều khu vực tăng đến 3,6 lần

Đất ở đô thị vị trí 1 đường Trần Phú có mức tăng cao nhất là 3,6 lần (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh được áp dụng từ ngày 30/5. Đây là căn cứ để tính giá đất cụ thể được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng đối với các trường hợp theo quy định pháp luật.

Theo quyết định về việc ban hành quy định bảng giá đất định kỳ 5 năm giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, tại TP. Nha Trang, đất ở có mức giá cao nhất là 27 triệu đồng/m2, tối thiểu 400.000 đồng/m2.

Ảnh: đất ở đô thị vị trí 1 đường Trần Phú , TP. Nha Trang có mức tăng cao nhất là 3,6 lần.

Đáng chú ý, đất ở đô thị vị trí 1 đường Trần Phú, TP. Nha Trang có mức tăng cao nhất là 3,6 lần; các vị trí còn lại trên đường Trần Phú tăng 3 lần; các khu đô thị, dân cư mới trên địa bàn các phường thuộc TP. Nha Trang tăng 2,4 lần, các đảo thuộc TP. Nha Trang tăng 1,4 lần…

Đất nông nghiệp thuộc TP. Nha Trang có mức tăng 1,6 lần; riêng các đảo thuộc phường Vĩnh Nguyên tăng 1,2 lần.

Hai xã Vĩnh Trung và Vĩnh Thái tăng 1,3 lần, các xã còn lại thuộc  TP. Nha Trang tăng 1,2 lần. Các huyện, thành phố còn lại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có mức tăng từ 1,1 đến 1,4 lần.

Tại TP. Cam Ranh, đất phi nông nghiệp cao nhất 3,9 triệu đồng/m2, thấp nhất 299.000 đồng/m2. Thị xã Ninh Hòa cao nhất 3,9 triệu đồng/m2, thấp nhất 156.000 đồng/m2.

 

Ảnh: Bảng giá đất ở định kỳ 5 năm giai đoạn 2020 - 2024 huyện Cam Lâm cao nhất 2,21 triệu đồng/m2, thấp nhất 130.000 đồng/m2.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng lưu ý, đối với tổ chức kinh tế được cấp có thẩm quyền cho thuê đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trong một số trường hợp khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 7 đến dưới 9 lần thì hệ số điều chỉnh sẽ được tăng thêm 5% so với hệ số quy định tại vị trí, khu vực của khu đất, thửa đất.

Đối với khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 9 đến dưới 11 lần thì hệ số điều chỉnh sẽ được tăng thêm 10% so với hệ số quy định tại vị trí, khu vực của khu đất, thửa đất.

Riêng khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 11 đến 13 lần thì hệ số điều chỉnh sẽ được tăng thêm 15% so với hệ số quy định tại vị trí, khu vực của khu đất, thửa đất.

Tin mới lên