Tiêu điểm

Kỷ luật hàng loạt cựu lãnh đạo Vinachem, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ

(VNF) – Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ra quyết định kỷ luật hàng loạt các lãnh đạo và cựu lãnh đạo của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cũng như Ban chỉ đạo Tây Nam bộ.

Kỷ luật hàng loạt cựu lãnh đạo Vinachem, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ

Các sai phạm tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là nghiêm trọng (ảnh minh họa)

Kỷ luật hàng loạt nguyên lãnh đạo Vinachem

Tại kỳ họp thứ 17 (diễn ra từ ngày 13 – 16/9/2017), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015 và một số cá nhân như đã kết luận tại Kỳ họp thứ 16 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, gồm:

Ông Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hoá chất Việt Nam;

Ông Đỗ Quang Chiêu, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty;

Và ông Đỗ Duy Phi, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Theo kết luận, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam các nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015 và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo nêu trên là nghiêm trọng.

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Quốc Tuấn; kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đỗ Quang Chiêu và ông Đỗ Duy Phi.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Anh Dũng; yêu cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xem xét thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam các nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015.

Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ có vi phạm nghiêm trọng

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét các vi phạm, khuyết điểm của một số cá nhân thuộc Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ như đã kết luận tại Kỳ họp thứ 16, gồm:

Ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực, nguyên Thủ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo;

Ông Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; ông Nguyễn Thanh Hải, nguyên Ủy viên chuyên trách, nguyên Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo;

Ông Nguyễn Văn Út, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo; bà Lê Thị Thu Hằng, nguyên kế toán trưởng và bà Sơn Thị Quanh Ni, thủ quỹ.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, của Ban Chỉ đạo, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đối với ông Nguyễn Thanh Hải và Lê Thị Thu Hằng; kỷ luật cảnh cáo đối với các ông Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Út; kỷ luật khiển trách đối với bà Sơn Thị Quanh Ni.

"Đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Phong Quang", kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu.

Tin mới lên