Tài chính

Lãi lớn nhờ bán bảo hiểm ô tô, xe máy

Trong năm nhiều người quan tâm đến bảo hiểm ôtô, xe máy, PJICO thu về 1.446 tỷ đồng từ loại hình sản phẩm này. Qua đó, công ty lãi ròng 175 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO, mã cổ phiếu PGI) vừa công bố báo cáo tài chính với doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý IV/2020 đạt 823 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, tương đương tăng 71 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu phí bảo hiểm là 965 tỷ đồng, phí nhượng tái bảo hiểm là 240 tỷ đồng. Trong khi đó, hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm là 98 tỷ đồng.

Dù nguồn thu được cải thiện, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PJICO lên mức 676 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 147 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2019. Lý do đến từ khoản chi bồi thường tăng 34 tỷ đồng, mức dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm tăng 115 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý IV/2020 của công ty bảo hiểm phi nhân thọ này giảm còn 45 tỷ đồng. Trong khi lợi nhuận từ hoạt động đầu tư bất động sản và hoạt động tài chính biến động không lớn, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng thêm 8 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của PJICO giảm từ 61 tỷ đồng xuống 49 tỷ đồng, lãi ròng vì thế cũng thấp hơn cùng kỳ 8 tỷ đồng, còn 39 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận 3.404 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm, tăng 11% với phí bảo hiểm gốc và phí nhận tái bảo hiểm lần lượt đạt 3.509 tỷ đồng160 tỷ đồng. Đơn vị này dự phòng phí bảo hiểm 266 tỷ đồng.

Trong doanh thu phí bảo hiểm, nguồn thu đến từ bảo hiểm xe cơ giới chiếm phần quan trọng. Cụ thể, loại hình bảo hiểm này mang về cho PJICO 1.446 tỷ đồng doanh thu, đóng góp 41% tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc.

Như vậy, nhiều năm liên tiếp, bảo hiểm ôtô, xe máy cũng đóng vai trò nguồn thu chính cho PJICO với doanh số trên 1.000 tỷ/năm. Con số của năm 2019 là 1.284 tỷ đồng.

Bảo hiểm xe cơ giới (bao gồm ôtô, xe máy) đóng vai trò là nguồn thu quan trọng nhất tại PJICO. Ảnh: T.L.

Ngoài ra, bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cũng đem về nguồn thu lớn cho công ty bảo hiểm phi nhân thọ này với 721 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc; bảo hiểm tài sản và thiệt hại đem về 500 tỷ đồng; bảo hiểm cháy nổ đem về 234 tỷ đồng.

Trong năm 2020, PJICO chi bồi thường bảo hiểm 1.383 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với năm trước đó. Doanh nghiệp bồi thường bảo hiểm xe cơ giới cao nhất với 715 tỷ đồng, tiếp đến là bồi thường bảo hiểm sức khỏe và tai nạn 146 tỷ đồng.

Kết quả, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của PJICO đạt 217 tỷ đồng, lãi sau khi trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp là 175 tỷ đồng, tăng 8%. Đại diện công ty cho biết đây là lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PGI của PJICO thường xuyên có biên độ biến động về giá lớn và khối lượng khớp lệnh rất thấp nhưng duy trì đà tăng trưởng từ tháng 3/2020 đến nay. Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/2, cổ phiếu PGI đứng ở mức 19.100 đồng/cổ phiếu.

Trong năm 2021, PJICO đặt mục tiêu tổng doanh thu bảo hiểm gốc đạt 3.542 tỷ đồng (không bao gồm doanh thu phí bảo hiểm tàu cá), lợi nhuận trước thuế đạt 202 tỷ đồng, mức chi trả cổ tức tối thiểu 12%.

Tin mới lên