Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 3/2018 có hấp dẫn?

(VNF) – Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 3/2018 dành cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp dao động từ 0,3% đến 6,8%.

Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 3/2018 có hấp dẫn?

Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 3/2018.

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Agribank tháng 3/2018

Lãi suất ngân hàng Agribank đối với khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm bằng VND dao động từ 0,3% đến 6,8%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 4,3%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn từ 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 4,8%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,3%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,6%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 18, 24 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,8%; khách hàng gửi tiền không kỳ hạn, lãi suất tiết kiệm bằng 0,3%.

Xem thêm>>> Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 3/2018?

Lãi suất tiền gửi ngân hàng Agribank tháng 3/2018

Song song với mức lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân, ngân hàng Agribank cũng quy định mức lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp. Theo đó, lãi suất tiền gửi đối với khách hàng doanh nghiệp dao động từ 0,3% đến 6,8%.

Khách hàng doanh nghiệp gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng hoặc 2 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,3%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất tiền gửi khách hàng nhận được là 4,8%.

Khách hàng doanh nghiệp gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,3%; trong kỳ hạn 9 tháng, mức lãi suất tiền gửi bằng 5,5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiền gửi nhận được là 6,6%; gửi tiền trong kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng, mức lãi suất tiền gửi là 6,8%.

Xem thêm: Lãi suất cho vay ngân hàng nào thấp nhất tháng 3/2018?

Tin mới lên