Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng mới nhất tháng 12/2017 điều chỉnh thế nào?

(VNF) – Cập nhật lãi suất ngân hàng mới nhất tháng 12/2017: Vietinbank, Vietcombank giảm lãi suất trong kỳ hạn từ 1 tháng đến 10 tháng. Ngược lại, lãi suất ngân hàng Sacombank tháng 12 tiếp tục tăng mạnh trong nhiều kỳ hạn.

Lãi suất ngân hàng mới nhất tháng 12/2017 điều chỉnh thế nào?

Ngân hàng Vietcombank đồng loạt giảm lãi suất tại nhiều kỳ hạn trong tháng 12/2017.

Lãi suất ngân hàng mới nhất tháng 12/2017 có sự biến động giữa các ngân hàng thương mại. Theo đó, ngân hàng Vietinbank giảm lãi suất tiết kiệm, lãi suất tiền gửi từ 0,2% đến 0,5% tại kỳ hạn 1 tháng đến 10 tháng; ngân hàng Vietcombank giảm 0,1% lãi suất tiết kiệm đối với các kỳ hạn từ 1 tháng đến 9 tháng.

Ngược lại, ngân hàng Sacombank tăng lãi suất tiết kiệm từ 0,09% đến 0,42% ở hầu hết các kỳ hạn gửi tiền và hình thức nhận lãi theo kỳ hay theo tháng.

Các ngân hàng giảm lãi suất tháng 12/2017

Ngân hàng Vietinbank giảm lãi suất từ 0,2% đến 0,5% tháng 12/2017

Tháng 12 này, ngân hàng Vietinbank giảm lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân, tổ chức từ 0,2% đến 0,5% trong kỳ hạn từ 1 đến 10 tháng.

Cụ thể, Vietinbank giảm lãi suất tiết kiệm đối với kỳ hạn 1 tháng đến dưới 2 tháng hoặc từ 2 tháng đến dưới 3 tháng xuống còn 4,3%, tương đương giảm 0,5% so với cùng kỳ hạn tháng 11 vừa qua.

Trường hợp khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 4 tháng, 4 tháng đến dưới 5 tháng hoặc từ 5 tháng tới dưới 6 tháng, Vietinbank giảm lãi suất tiết kiệm xuống còn 4,8%, tương đương giảm 0,4% so với cùng kỳ.

Vietinbank giảm lãi suất đối với kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 7 tháng, từ 7 tháng đến dưới 8 tháng và từ 8 tháng tới dưới 9 tháng xuống còn 5,3%, tương đương giảm 0,5% so với cùng kỳ.

Cũng trong tháng 12 này, Vietinbank tiếp tục giảm mức lãi suất tiết kiệm đối với kỳ hạn từ 9 đến dưới 10 tháng xuống còn 5,5%, tương đương giảm 0,5% so với cùng kỳ.

Song song với đó, Vietinbank cũng tiến hành giảm lãi suất tiết kiệm từ 0,2% đến 0,5% đối với khách hàng tổ chức khi gửi tiền tại đây.

Cụ thể, Vietinbank giảm lãi suất tiết kiệm đối với kỳ hạn từ 1 đến dưới 2 tháng, từ 2 đến dưới 3 tháng xuống còn 4,3%, giảm 0,5% so với cùng kỳ hạn.

Tiếp theo đó, Vietinbank giảm lãi suất tiết kiệm đối với kỳ hạn từ 3 đến dưới 4 tháng, từ 4 đến dưới 5 tháng, từ 5 tháng đến dưới 6 tháng xuống còn 4,8%, giảm 0,4% so với cùng kỳ.

Đối với các kỳ hạn từ 6 đến dưới 7 tháng, từ 7 tháng đến dưới 8 tháng, từ 8 tháng đến dưới 9 tháng, Vietinbank giảm lãi suất tiết kiệm xuống còn 5,3%, tương đương giảm 0,2% so với cùng kỳ tháng 11.

Ngoài ra, Vietinbank giảm lãi suất tiết kiệm đối với kỳ hạn từ 9 đến dưới 10 tháng xuống còn 5,5%, tương đương giảm 0,2% so với cùng kỳ tháng 11 trước đó.

Vietcombank giảm lãi suất tiết kiệm từ 0,09% đến 0,42% tháng 12/2017

Ngoài ngân hàng Vietinbank, ngân hàng Vietcombank cũng đồng loạt giảm 0,1% lãi suất tiết kiệm, lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 9 tháng.

Cụ thể, Vietcombank giảm lãi suất tiết kiệm đối với kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng xuống còn 4,3%, giảm 0,1% so với cùng kỳ.

Tiếp theo, Vietcombank giảm lãi suất tiết kiệm đối với kỳ hạn gửi tiền 3 tháng xuống còn 4,7%, kỳ hạn gửi tiền 6 tháng xuống còn 5,2%, kỳ hạn gửi tiền 9 tháng xuống còn 5,4%, tương đương giảm 0,1% so với cùng kỳ.

Song song với đó, Vietcombank giảm lãi suất tiền gửi đối với kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng xuống còn 4,2%, kỳ hạn 3 tháng xuống còn 4,7%, tương đương giảm 0,1% so với cùng kỳ.

Vietcombank tiếp tục giảm lãi suất tiền gửi đối với kỳ hạn 6 tháng xuống còn 5,2%, kỳ hạn 9 tháng xuống còn 5,4%, tương đương giảm 0,1% so với cùng kỳ.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 12/2017 tăng giảm thế nào?

Ngân hàng Sacombank tăng lãi suất trong tháng 12

Ngược lại với ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, ngân hàng Sacombank bất ngờ tăng lãi suất tiết kiệm trong tháng 12 này.

Ngân hàng Sacombank tăng lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn từ 0,09% đến 0,42% tùy thuộc vào từng kỳ hạn gửi tiền của khách hàng. Cụ thể, Sacombank tăng lãi suất tiết kiệm đối với kỳ hạn 2 tháng lên 5,29%, tương đương tăng 0,2% so với cùng kỳ tháng 11.

Sacombank tăng lãi suất tiết kiệm đối với kỳ hạn trong kỳ hạn 6 tháng lên 6,12%, tương đương tăng 0,19% so với cùng kỳ tháng 11. Đồng thời, ngân hàng này cũng tăng lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 7 tháng lên 6,11%, tương đương tăng 0,2% so với cùng kỳ.

Cũng trong tháng 12 này, Sacombank tiếp tục tăng lãi suất tiết kiệm đối với kỳ hạn 8 tháng lên tới 6,09%, tương đương tăng 0,1% so với cùng kỳ. Đối với kỳ hạn 9 tháng, Sacombank tăng lãi suất lên tới 6,27%, tương đương tăng 0,39% so với cùng kỳ trước đó.

Đặc biệt, Samcombank tăng lãi suất tiết kiệm cao nhất lên đến 6,25% tương đương 0,42% đối với hách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 10 tháng.

Ngoài ra, Sacombank tăng lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng khi gửi tiền trong kỳ hạn 11 tháng lên đến 6,24%, tương đương tăng 0,38%. Riêng đối với kỳ hạn 12 tháng, Sacombank tăng lãi suất tiết kiệm thấp nhất, chỉ tăng 0,09% so với cùng kỳ.

Song song với đó, Sacombank tiếp tục tăng lãi suất tiết kiệm từ 0,1% đến 0,4% đối với khách hàng gửi tiết kiệm và nhận lãi cuối kỳ.

Cụ thể, Sacombank tăng lãi suất tiết kiệm đối kỳ hạn gửi tiền 2 tháng lên 5,4%, tương đương tăng 0,3% so với cùng kỳ.

Samcombank tăng lãi suất tiết kiệm đối với kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng lên 6,2%, tương đương tăng 0,2% so với cùng kỳ.

Tiếp theo, Sacombank tăng lãi suất tiết kiệm đối với kỳ hạn gửi tiền từ 10 tháng, 11 tháng lên đến 0,4% so với cùng kỳ. Riêng đối với kỳ hạn gửi tiền 12 tháng, Sacombank chỉ tăng 0,1% lãi suất tiết kiệm so với cùng kỳ.

Trên đây là cập nhật lãi suất các ngân hàng uy tín nhất có sự thay đổi, điều chỉnh trong tháng 12/2017. Hầu hết các ngân hàng còn lại không có tên trong bài đều không có sự điều chỉnh lãi suất so với tháng 11/2017.

Bạn có thể xem cập nhật chi tiết lãi suất ngân hàng mới nhất TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Sacombank không đổi mã, chuyển sàn: Giá cổ phiếu sẽ tăng lại trong ngắn hạn

Tin mới lên