Bất động sản

Lâm Đồng nói gì về đề xuất dự án bất động sản 10 tỷ USD của Novaland?

(VNF) - Dự án khu đô thị phức hợp du lịch nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí cao nguyên Lâm Viên do Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland, HoSE: NVL) đề xuất nghiên cứu, lập ý tưởng quy hoạch với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 10 tỷ USD.

Lâm Đồng nói gì về đề xuất dự án bất động sản 10 tỷ USD của Novaland?

Novaland đề xuất nghiên cứu, lập quy hoạch đô thị phức hợp 10 tỷ USD ở Lâm Đồng. (Ảnh minh họa)

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi UBND TP. Bảo Lộc để góp ý ý tưởng quy hoạch dự án khu đô thị phức hợp du lịch nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí cao nguyên Lâm Viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova.

Theo đó, sau khi xem xét vị trí, khu vực đề xuất ý tưởng quy hoạch Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND TP. Bảo Lộc rà soát cụ thể ranh giới diện tích để tránh chồng lấn với các quy hoạch đã được UBND tỉnh Lâm Đồng đồng ý tiếp nhận đầu tư, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và các quy hoạch khác có liên quan.

Về công tác lập quy hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND TP. Bảo Lộc kế thừa quy hoạch vùng tỉnh, dự thảo quy hoạch chung TP. Bảo Lộc và vùng phụ cận, dự thảo quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch đô thị và các quy hoạch khác có liên quan dě đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo giữa các quy hoạch, tính khả thi sau khi quy hoạch được duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu TP. Bảo Lộc kiểm tra rà soát, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất trong đồ án khu đô thị phức hợp du lịch nghỉ dưỡng kế hợp vui chơi giải trí cao Nguyên Lâm Viên phải phù hợp, đảm bảo trong tổng chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND tỉnh phân bổ và chỉ tiêu địa phương xác định.

Về nội dung nguồn gốc, hiện trạng đất tại khu vực đề nghị nghiên cứu lập quy hoạch Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho rằng thuộc về trách nhiệm của nhà đầu tư; trong quá trình lập quy hoạch phải khảo sát thực địa , phôi hợp với chính quyền địa phương để thu thập thông tin; đảm bảo quy hoạch phù hợp với thực tế, giảm thiểu thấp nhất ảnh hưởng đến khu dân cư hiện hữu đã sử dụng ổn định từ lâu.

Cũng theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, trên cơ sở nội dung đề nghị, nhà đầu tư phải chịu toàn bộ kinh phí lập quy hoạch, mọi rủi ro. Sau khi quy hoạch được duyệt, nhà đầu tư thực hiện theo hình thức đầu thầu hoặc đấu giá theo quy định của pháp luật về đất đai và đầu tư.

Trước đó, cho ý kiến về dự án này của Novaland, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng đề nghị làm rõ số vốn dự kiến 10 tỷ USD, bởi trong ý tưởng lập quy hoạch của nhà đầu tư chưa làm rõ các nguồn vốn và phân kỳ đầu tư. Để đảm bảo tính khả thi, cơ quan này cũng đề nghị bổ sung phân loại nguồn vốn (ngân sách, xã hội hoá...) phân kỳ theo từng giai đoạn 5 năm đối với dự án.

Tin mới lên