Bất động sản

Lâm Đồng thu hồi đất đã giao cho Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Đà Lạt (DaLat TSC)

(VNF) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định về việc thu hồi Quyết định và đất đã giao cho Công ty dịch vụ du lịch Đà Lạt (nay là Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Đà Lạt - DaLat TSC) tại phường 3, TP. Đà Lạt theo Quyết định số 210/QĐ-UB ngày 5/2/2004 UBND tỉnh.

Lâm Đồng thu hồi đất đã giao cho Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Đà Lạt (DaLat TSC)

Lâm Đồng thu hồi đất đã giao cho Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Đà Lạt (DaLat TSC). (Ảnh minh họa)

Cụ thể, UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi Quyết định số 210/QĐ-UB của UBND tỉnh về việc thu hồi toàn bộ nhà, đất mang biển số 24 Trần Phú, TP. Đà Lạt để giao cho Công ty dịch vụ du lịch Đà Lạt quản lý, sử dụng.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đồng thời thu hồi toàn bộ diện tích 1.706,1m2 đất đã giao cho Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Đà Lạt theo Quyết định 210 của UBND tỉnh tại phường 3, TP. Đà Lạt và giao cho UBND TP. Đà Lạt quản lý.

Lý do được UBND tỉnh Lâm Đồng đưa ra là để tiến hành chỉnh trang đô thị theo điểm d, khoản 3, Điều 62 Luật đất đai năm 2013.

Cũng theo Quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch UBND phường 3, TP. Đà Lạt có trách nhiệm giao Quyết định này cho Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Đà Lạt.

Trường hợp Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Đà Lạt không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; nêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND phường 3 và tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư.

Cùng với đó, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Lâm Đồng được yêu cầu phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện bàn giao đất cho UBND TP. Đà Lạt; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

Sở Tài chính được yêu cầu thực hiện Văn bản số 3117/UBND-XD ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh, bàn giao tài sản trên đất thu hồi giao cho UBND TP. Đà Lạt quản lý.

Cục Thuế tỉnh cũng được yêu cầu phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát truy thu tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác mà Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Đà Lạt còn phải thực hiện (nếu có) theo quy định,…

Mới đây, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cũng đã có Công văn số 1626/KHĐT-THQH gửi Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Đà Lạt (số 16 Trần Phú, phường 3, TP. Đà Lạt) về việc công ty này đề nghị điều chỉnh dự án mở rộng, nâng cấp Khu du lịch thác Prenn.

Theo công văn này thì dự án mở rộng, nâng cấp Khu du lịch thác Prenn đã được UBND tỉnh cho tiếp tục thực hiện để hoàn chỉnh thủ tục điều chỉnh tiến độ, Sở Kế hoạch & Đầu tư hướng dẫn như sau: lập bản cam kết tiến độ đầu tư dự án (tối đa 24 tháng) với phân kỳ đầu tư theo tháng và tổng vốn triển khai.

Mặt khác, dự án hết tiến độ đầu tư vào ngày 12/4/2021, do đó UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị công ty liên hệ Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh thực hiện thủ tục điều chỉnh gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng. Sau khi hoàn thành các nội dung trên, lập hồ sơ điều chỉnh dự án gửi Sở Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh.

Trong đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng lưu ý doanh nghiệp phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính khi được gia hạn, thời gian điều chỉnh theo thời gian được gia hạn sử dụng đất (không quá 24 tháng), thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

Cũng theo Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lâm Đồng, dự án trên thuộc danh mục các dự án rà soát, kiểm tra tiến độ, năng lực nhà đầu tư theo Kết luận thanh tra 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ, vì vậy đề nghị công ty khẩn trương thực hiện, hoàn thành các nội dung trên.

Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Đà Lạt ra đời vào tháng 12/1998, có trụ sở chính đặt tại số 16, đường Trần Phú, phường 3, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống; lữ hành, vận chuyển; hướng dẫn du lịch, các dịch vụ khác…

Tin mới lên