Đô thị

Lâm Đồng: Trường đua Thiên Mã có đặt cược lọt vào danh mục các dự án ưu tiên giai đoạn 2011 - 2020

(VNF) - Dự án đầu tư trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã - Madagui - Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn (có hoạt động kinh doanh đặt cược) đã được bổ sung vào danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư thời kỳ 2011 - 2020 tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng: Trường đua Thiên Mã có đặt cược lọt vào danh mục các dự án ưu tiên giai đoạn 2011 - 2020

Thủ tướng quyết định bổ sung Trường đua Thiên Mã có đặt cược vào danh mục các dự án ưu tiên giai đoạn 2011 - 2020 tỉnh Lâm Đồng.

Thủ tướng vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.

Cụ thể, Thủ tướng quyết định bổ sung mục d, điểm 4, khoản III, Điều 1 Quyết định số 1462/QĐ-TTg về định hướng về phát triển văn hóa thông tin, thể dục thể thao: "Tăng cường xã hội hóa các nguồn lực đầu tư cho công trình thể dục thể thao gắn với các hoạt động khai thác dịch vụ, du lịch chất lượng cao".

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đồng ý bổ sung dự án đầu tư trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã - Madagui - Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn (có hoạt động kinh doanh đặt cược) vào danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư thời kỳ 2011 - 2020 tỉnh Lâm Đồng nêu tại khoản V, Điều 1 Quyết định số 1462/QĐ-TTg.

Đây là dự án đã được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Lam-Madagui từ ngày 29/1/2011 nhưng không có nội dung đặt cược. Thời điểm đó, dự án có tên là trường đua ngựa Madagui.

Sau 3 lần điều chỉnh, dự án này mới được đổi tên thành trường đua ngựa Thiên Mã-Madagui-Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn. Dự án sẽ được triển khai tại tại thôn 4 xã Đạ Oai (huyện Đạ Huoai).

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, khả năng, điều kiện tổ chức thực hiện dự án, chủ đầu tư, UBND huyện Đạ Huoai, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đề nghị UBND, HDND tỉnh Lâm Đồng xem xét, bổ sung hoạt động đua ngựa, đua chó có kinh doanh đặt cược vào dự án này. Mục đích là đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ vui chơi giải trí, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, tăng nguồn thu cho ngân sách.

Được biết, theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, điều kiện để dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó gồm: địa điểm đầu tư xây dựng trường đua ngựa, đua chó phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nơi xây dựng trường đua; vốn đầu tư tối thiểu là 1.000 tỷ đồng (đối với đặt cược đua ngựa) và 300 tỷ đồng (đối với đặt cược đua chó); có phương án đầu tư, phương án kinh doanh đặt cược khả thi và cam kết về việc hỗ trợ cộng đồng.

Bên cạnh đó, trước khi tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó, doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược.

Điều kiện được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó bao gồm: đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng trường đua ngựa, đua chó; đã trang bị đầy đủ hệ thống công nghệ, thiết bị kỹ thuật, phần mềm kinh doanh đặt cược; có phương án kinh doanh đặt cược khả thi, phù hợp quy định của pháp luật.

Tin mới lên