Đô thị

Lào Cai đấu giá ‘đất vàng’ Sa Pa: Giá khởi điểm gần 95 triệu đồng/m2

(VNF) - Giá khởi điểm đấu giá đất ở đô thị tại phố Cầu Mây, phố Đồng Lợi (thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, Lào Cai) là 72,8 triệu đồng/m2 (thửa đất bám 1 mặt đường) và 94,7 triệu đồng/m2 (thửa đất bám 2 mặt đường), còn đất thương mại dịch vụ là 43,7 triệu đồng/m2.

Lào Cai đấu giá ‘đất vàng’ Sa Pa: Giá khởi điểm gần 95 triệu đồng/m2

Đấu giá đất ở đô thị tại phố Cầu Mây, phố Đồng Lợi thị trấn Sa Pa

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt quyết định phương án đấu giá đất và quyết định đấu giá quyền sử dụng đất đối với 25 thửa đất, có tổng diện tích 5.347m2 nằm ở phố Cầu Mây, phố Đồng Lợi (thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, Lào Cai).

Cụ thể, 23 thửa đất ở đô thị, tổng diện tích 2.117,23m2 nằm ở phố Cầu Mây, phố Đồng Lợi được đấu giá để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà phố thương mại, dịch vụ ẩm thực, khách sạn;

2 thửa đất thương mại, dịch vụ tại phố Đồng Lợi với tổng diện tích 3.230,72m2, mục đích sử dụng đất đất thương mại, dịch vụ, thời hạn sử dụng đất 50 năm, hình thức giao đất đấu giá quyền sử dụng đất để thuê đất trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê, hiện tại mặt bằng sạch, không vướng mắc.

Cũng theo quyết định phê duyệt, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất ở đô thị tại phố Cầu Mây và phố Đồng Lợi là 72,8 triệu đồng/m2 (các thửa đất bám 1 mặt đường) và 94,7 triệu đồng/m2 (các thửa đất bám 2 mặt đường); đất thương mại dịch vụ tại phố Đồng Lợi là 43,7 triệu đồng/m2.  

UBND tỉnh Lào Cai cho biết việc phê duyệt phương án đấu giá và quyết định đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại phố Cầu Mây, phố Đồng Lợi để lựa chọ nhà đầu tư thực hiện dự án nhà phố thương mại, dịch vụ ẩm thực, khách sạn phố Cầu Mây, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.       

>>> Xem thêm: Bắc Ninh đổi đất làm đường, định giá đất 'rẻ như bèo'

Tin mới lên