Bất động sản

Loạt nhà thầu được chọn cho dự án cải tạo QL7 hơn 1.300 tỷ đồng qua Nghệ An

(VNF) - Dự án cải tạo nâng cấp QL7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An được Bộ GTVT vừa phê duyệt chủ trương từ 3/2022 nay được Tổng cục Đường bộ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để thi công.

Loạt nhà thầu được chọn cho dự án cải tạo QL7 hơn 1.300 tỷ đồng qua Nghệ An

Nhiều điểm trên QL7 thường xuyên sạt lở sẽ được đầu tư khắc phục...

Theo đó, dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An với tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng vừa được Tổng cục Đường bộ phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT) của 9 gói thầu.

Cụ thể, trong quý II/2022 sẽ lựa chọn nhà thầu cho 6 gói thầu. Trong đó, Gói thầu XD01 Thi công xây dựng đoạn Km0+00 - Km14+00 có giá gói thầu là 349,575 tỷ đồng; Gói thầu XD02 Thi công xây dựng cầu vượt đường sắt đoạn Km2+00 - Km2+800 và cầu Đậu đoạn Km3+516,0 - Km3+833,01 có giá gói thầu là 203,699 tỷ đồng; Gói thầu XD03 Thi công xây dựng đoạn Km14+00 - Km27+00 và Km33+036-Km35+225 có giá gói thầu 354,189 tỷ đồng. Ba gói thầu tư vấn được lựa chọn nhà thầu trong quý III/2022 và năm 2023.

Dự án cải tạo nâng cấp QL7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An trước đó được Bộ GTVT phê duyệt kế hoạch cải tạo, nâng cấp dự án.

Dự án có điểm đầu tại Km0 (giao với QL1, thị trấn Diễn Châu) và điểm cuối tại Km35+225 (đầu cầu Đô Lương, thị trấn Đô Lương, Nghệ An).

Phạm vi của dự án không bao gồm các đoạn Km9+600 - Km10+64, Km15+953 - Km16+640 và Km27 - Km33 đã được đầu tư hoàn thành trong dự án Quốc lộ 7 cũ.

Quy mô của dự án, sẽ cải tạo nâng cấp QL7 đoạn Km0 - Km36 theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, đạt tốc độ thiết kế 80km/h. Riêng các đoạn qua đô thị là đường phố chính đô thị thứ yếu, tốc độ được thiết kế 60km/h. Dự án có bề rộng nền đường 12m, bề rộng mặt đường 11m, các đoạn qua đô thị rộng từ 20 - 25m.

Dự án cũng sẽ xây dựng 7 cầu gồm: Cầu vượt Đường sắt Bắc - Nam, cầu Đậu, cầu Diễn Bình, cầu Diễn Minh, cầu Khe Chứa, cầu Cao và cầu Tràng Kè.

Việc xử lý sụt trượt do bão lũ gây ra đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn sẽ được ưu tiên thực hiện trước các đoạn Km170+191 - Km170+796 để đảm bảo ổn định lâu dài.

Tổng mức đầu tư dự án là hơn 1.300 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Dự kiến kế hoạch vốn bố trí theo tiến độ thực hiện dự án: Năm 2021 đã giao kế hoạch vốn là 1,5 tỷ đồng. Năm 2022 khoảng 310 tỷ đồng. Năm 2023 khoảng 440 tỷ đồng. Năm 2024 khoảng 280 tỷ đồng. Năm 2025 khoảng 73 tỷ đồng.

Dự án nhằm hoàn thiện QL7 theo quy hoạch; tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác, đảm bảo giao thông thông suốt trên hành lang vận tải từ cửa khẩu Nậm Cắn (kết nối Lào) tới các tỉnh ven biển Miền Trung; phát huy hiệu quả các đoạn tuyến đã đầu tư trước đây; tạo điều kiện hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực.

Tin mới lên