Tài chính

Lợi nhuận nửa đầu năm của Pinaco (PAC) đạt 103 tỷ đồng, hoàn thành 53% chỉ tiêu

(VNF) - Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam (Pinaco, HoSE: PAC) vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2022.

Lợi nhuận nửa đầu năm của Pinaco (PAC) đạt 103 tỷ đồng, hoàn thành 53% chỉ tiêu

Lợi nhuận nửa đầu năm của Pinaco (PAC) đạt 103 tỷ đồng, hoàn thành 53% chỉ tiêu.

Theo đó, quý II/2022, doanh thu của Pinaco đạt 1.034 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 48 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của Pinaco đạt 2.115 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 103 tỷ đồng; hoàn thành 56% kế hoạch doanh thu và 53% chỉ tiêu lợi nhuận.

Quý III năm nay, Pinaco đặt mục tiêu doanh thu 945 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 49 tỷ đồng, lần lượt tăng 45,6% và 60,6% so với mức nền thấp của quý III/2021.

Kế hoạch 9 tháng, doanh thu của Pinaco dự kiến đạt 3.060 tỷ đồng, lãi 152 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco), trước đây là Công ty Pin Ắc quy miền Nam, được Tổng cục Hóa chất (nay là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) quyết định thành lập vào ngày 19/04/1976.

Ngày 25/05/1993, theo Nghị định 388 của Chính phủ về việc thành lập lại các doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Công Nghiệp nặng (nay là Bộ Công Thương) ra quyết định số 304/QĐ/TCNSĐT thành lập lại Công ty Pin Ắc quy Miền Nam (PINACO) trực thuộc Tổng Công ty Hóa Chất Việt Nam.

Pin Ắc quy Miền Nam có vốn điều lệ hơn 464,7 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông lớn tính đến cuối năm 2021 gồm Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ 51,43%, Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital nắm giữ 12,99%, The Furukawa Battery Co Ltd., nắm giữ 10,54%, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công nắm giữ 6,01%, Công đoàn công ty nắm giữ 5% và 14,03% vốn do các cổ đông khác nắm giữ.

Năm 2022, Pinaco đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt trên 3.048 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 222 tỷ đồng. Cùng với đó, tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp mục tiêu 173 tỷ đồng.

Tin mới lên