Tài chính

Lợi nhuận quý II một doanh nghiệp giảm 92% do trích lập dự phòng cổ phiếu HPG

(VNF) - Công ty Cổ phần Hóa An (HoSE: DHA) ghi nhận lợi nhuận quý II giảm tới 92%, trong đó một trong 2 lý do là phải trích lập dự phòng cổ phiếu HPG.

Lợi nhuận quý II một doanh nghiệp giảm 92% do trích lập dự phòng cổ phiếu HPG

ông ty Cổ phần Hóa An ghi nhận lợi nhuận quý II giảm tới 92%

DHA vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với doanh thu thuần đạt hơn 95,6 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng tới gần 12%, làm biên lãi gộp giảm sâu từ 32,8% (quý II/2021) về 24,64%.

Lợi nhuận gộp đạt hơn 23,5 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu hoạt động tài chính đi ngang, đạt hơn 3,6 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng đột biến gấp 5 lần lên mức 21 tỷ đồng. Theo thuyết trình báo cáo tài chính, DHA không phát sinh chi phí lãi vay trong kỳ. Chiếm 99,5% chi phí tài chính trong quý II là khoản dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn (20,9 tỷ đồng).

Trừ đi các loại chi phí, DHA ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II đạt hơn 1,7 tỷ đồng, giảm 92% so với cùng kỳ năm 2021.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của DHA lần lượt đạt 179 tỷ đồng và 21,3 tỷ đồng, tương đương tăng 7,5% và giảm 46% so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2021.

Theo giải trình, công ty cho biết việc lợi nhuận quý II lao dốc nguyên nhân do giá dầu tăng làm chi phí đầu vào tăng, cùng với đó là việc trích lập dự phòng cổ phiếu HPG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát (HoSE: HPG) hơn 20 tỷ đồng.

Như vậy, không loại trừ khả năng khoản trích lập chiếm phần lớn trong chi phí tài chính của DHA chính là khoản trích lập cho cổ phiếu HPG mà công ty này đầu tư.

Được biết, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hoà Phát đã rơi từ đỉnh 58.400 đồng/cổ phiếu (ghi nhận phiên 18/10/2021) xuống mức 22.150 đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa phiên 19/7/2022). Chỉ chưa đầy 1 năm, cổ phiếu HPG đã bốc hơi hơn 60% giá trị.

Về cơ cấu tài sản của DHA, tính đến cuối quý II, tổng tài sản đạt hơn 464 tỷ đồng, giảm 12,6% so với thời điểm đầu năm. Trong đó tiền và các khoản tương đương tiền giảm 48% so với thời điểm đầu năm, từ hơn 133,5 tỷ đồng về còn gần 70 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả giảm hơn 15% về 53,1 tỷ đồng. Trong đó phần lớn là thuế và các khoản phải nộp nhà nước.  

Tin mới lên