M&A

Long Giang Land muốn tăng sở hữu tại Rivera Hà Nội lên trên 80%

(VNF) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Long Giang (Long Giang Land, HoSE:LGL) vừa có nghị quyết về việc mua thêm 4 triệu cổ phần tại Công ty cổ phần Rivera Hà Nội trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Long Giang Land muốn tăng sở hữu tại Rivera Hà Nội lên trên 80%

Dự án Rivera Park của Long Giang Land.

Hiện, Long Giang Land đang nắm giữ 4,02 triệu cổ phần tại Rivera Hà Nội, tương đương 67% vốn điều lệ.

Nếu mua vào thành công 4 triệu cổ phần tại Rivera Hà Nội, Long Giang Land sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 80, 2% vốn. Thời gian thực hiện dự kiến là tháng 11/2019.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Lê Hà Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị quyết định thời điểm mua và ký các văn bản, tài liệu liên quan đến việc nhận mua thêm.

Ông Lê Hà Giang cũng có thể ủy quyền cho bên thức ba theo quy định của pháp luật để ký kết và triển khai các nội dung liên quan đến việc mua số cổ phần trên.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019, Long Giang Land ghi nhận doanh thu gần 108 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, lợi nhuận sau lại tăng 101% so với cùng kỳ, đạt 10,6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2019, Long Giang Land báo doanh thu thuần đạt 999 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 61,5 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 30% và 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tin mới lên