Tiêu điểm

Lương cán bộ và công chức sẽ tăng kỷ lục vào năm 2020?

(VNF) - Nếu đề xuất tăng mức lương cơ sở năm 2020 lên 1,6 triệu đồng/tháng của Chính phủ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần này thì đây sẽ là mức tăng cao nhất từ trước đến nay.

Lương cán bộ và công chức sẽ tăng kỷ lục vào năm 2020?

Chính phủ đề xuất tăng lương cán bộ, công chức năm 2020

Việc tăng lương cơ sở trên cũng sẽ kéo theo hàng loạt những phụ cấp, lợi ích tăng theo như: mức phụ cấp và các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; mức phí sinh hoạt, phí hoạt động; các khoản trích và chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở như trợ cấp, phụ cấp...

Mặc dù năm 2020, mức lương cơ sở sẽ tăng nhưng theo lộ trình cải cách chính sách tiền lương tại Nghị quyết 27 thì từ năm 2021 sẽ bãi bỏ hoàn toàn mức lương cơ sở này.

Thay vào đó sẽ xây dựng bảng lương cho các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức bằng số tiền cụ thể và nêu trong 5 bảng lương mới dành riêng cho nhóm đối tượng được phân theo chức vụ và vị trí việc làm.

Cụ thể, 5 bảng lương mới đối với người giữ chức vụ lãnh đạo từng trung ương đến cấp xã; người không giữ chức danh lãnh đạo; sỹ quan quân đội, sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ công an; sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an; công nhân quốc phòng, công nhân công an.

 5 bảng lương mới dành riêng cho nhóm đối tượng được phân theo chức vụ và vị trí việc làm.

Trước đó, Chính phủ đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng và đa số  ý kiến tại cơ quan thẩm tra của Quốc hội cũng nhất trí.

Thẩm tra báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020, Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội nhất trí với dự kiến tổng chi cân đối ngân sách nhà nước 2020 tăng 113,8 nghìn tỷ đồng (7%) so với dự toán năm 2019.

Riêng về chi thường xuyên, 2020 Chính phủ lập dự toán chi thường xuyên chiếm 60,5% tổng chi ngân sách nhà nước, giảm dần qua các năm.

Ủy ban thẩm tra đồng ý với đề xuất của Chính phủ. Tuy nhiên, trong bối cảnh thực hiện các nghị quyết của Trung ương về cải cách bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, cải cách chính sách tiền lương và trợ cấp bảo hiểm xã hội, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ đẩy mạnh hơn nữa tiến độ giảm chi thường xuyên bằng các giải pháp hiệu quả trong việc thực hiện cơ chế tự chủ, quyết liệt việc tinh giản biên chế, tiến tới trình Quốc hội quyết định tổng mức biên chế của nhà nước trong năm dự toán.

Tin mới lên