Ngân hàng

Nam A Bank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 3.890 tỷ đồng

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) mới đây đã có văn bản số 7430/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank).

Nam A Bank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 3.890 tỷ đồng

Nam A Bank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 3.890 tỷ đồng.

Theo đó, NHNN chấp thuận việc Nam A Bank thực hiện tăng vốn điều lệ từ hơn 3.353 tỷ đồng lên hơn 3.890 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông của Nam A Bank thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Hội đồng quản trị Nam A Bank thông qua tại Nghị quyết số 171/2019/NQQT-NHNA ngày 17/4/2019.

NHNN yêu cầu Hội đồng quản trị Nam A Bank thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của NHNN tại công văn số 1928/NHNN-TTGSNH ngày 21/3/2019 về việc chia cổ tức năm 2018 của Nam A Bank. Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, Nam A Bank thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Văn bản nêu rõ Nam A Bank và cổ đông của Nam A Bank chịu trách nhiệm thực hiện tăng vốn điều lệ, chia cổ tức bằng cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật, của NHNN và của các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam. Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký.

Theo báo cáo trước đó của Nam A Bank, tính đến ngày 30/6/2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 83.000 tỷ đồng, hoàn thành 97% kế hoạch toàn năm 2019.

6 tháng đầu năm 2019, huy động từ các tổ chức kinh tế, dân cư và phát hành giấy tờ có giá của Nam A Bank đạt hơn 66.000 tỷ đồng, hoàn thành 92% kế hoạch năm. Tổng cho vay từ cá nhân và tổ chức kinh tế đã hoàn thành 100% kế hoạch năm 2019 với tổng dư nợ gần 60.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 442 tỷ đồng, hoàn thành 55% kế hoạch năm 2019 và tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong kỳ, tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được ngân hàng này duy trì ở mức dưới 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2019, Nam A Bank đã khai trương và đưa vào hoạt động thêm 23 đơn vị kinh doanh mới, nâng tổng số điểm giao dịch toàn hệ thống 93 điểm. Theo đại diện Nam A Bank, dự kiến, con số này sẽ tiếp tục tăng lên 103 trong thời gian tới nhằm gia tăng sự hiện diện của ngân hàng tại các tỉnh trọng điểm trên cả nước.

Tin mới lên