M&A

NCB muốn tăng vốn thêm 1.500 tỷ đồng, huy động 3.000 tỷ đồng trái phiếu

(VNF) - Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB, HNX: NVB) vừa có thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ.

NCB muốn tăng vốn thêm 1.500 tỷ đồng, huy động 3.000 tỷ đồng trái phiếu

NCB muốn tăng vốn thêm 1.500 tỷ đồng, huy động 3.000 tỷ đồng trái phiếu

Theo đó, để nâng cao năng lực tài chính, NCB dự kiến chào bán 150 triệu cổ phiếu, tương đương gần 37% vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, 1 quyền mua sẽ được mua 0,3687 cổ phiếu tăng vốn mới.

Thời gian phát hành dự kiến từ quý I đến quý II/2021. Với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, nếu thương vụ diễn ra như kì vọng, vốn điều lệ của NCB sẽ tăng từ 4.100 tỷ đồng lên hơn 5.600 tỷ đồng.

Về mục đích sử dụng vốn, NCB dự kiến chi 50 tỷ để thay đổi và xây dựng hình ảnh hương hiệu, 150 tỷ để đầu tư phát triển hạng mục Digital Banking, khoảng 300 tỷ tăng vốn bổ sung cho công ty AMC và 1.000 tỷ còn lại để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, NCB cũng xin ý kiến cổ đông về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021. Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành 3.000 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương quy mô 3.000 tỷ đồng. Giá phát hành bằng mệnh giá, kỳ hạn 6 năm.

Lãi suất cố định áp dụng trong toàn bộ kỳ hạn trái phiếu. Mức lãi suất sẽ do HĐQT xác định tại phương án phát hành cụ thể và nằm trong khoảng 10%/năm, dao động giảm/thêm 3%/năm theo tình hình thực tế. Tiền lãi trái phiếu được trả định kỳ 1 năm một lần. Thời điểm phát hành dự kiến trong năm 2021.

Trái phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Giá chuyển đổi dự kiến sẽ do HĐQT quyết định theo ủy quyền của đại hội đồng cổ đông.

Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động cho NCB, đáp ứng nhu cầu cho vay đối với các dự án trung và dài hạn.

Tin mới lên