Tài chính

Ngân hàng ACB bị phạt và truy thu thuế hơn 11 tỷ đồng

Tổng Cục thuế đã có quyết định về việc xử lý vi phạm về thuế qua thanh tra chấp hành pháp luật về thuế đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (HNX: ACB).

Ngân hàng ACB bị phạt và truy thu thuế hơn 11 tỷ đồng

ACB bị phạt và truy thu thuế hơn 11 tỷ đồng.

Tổng số tiền truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp hơn 11 tỷ đồng. Đây là số tiền truy thu và phạt thuế thời kỳ thanh tra năm 2016 và 2017.

Trong đó, số tiền truy thu qua thanh tra là hơn 7,6 tỷ đồng, số tiền phạt vi phạm hành chính về thuế hơn 2,2 tỷ đồng và số tiền chậm nộp tiền thuế gần 1,3 tỷ đồng.

Ngân hàng Á Châu cho biết nhận được quyết định xử lý vi phạm về thuế trên vào ngày 15/1 và đã khắc phục ngay khi nhận được quyết định.

Về hoạt động kinh doanh, trong năm 2016 và 2017, ACB lần lượt ghi nhận mức lợi nhuận ròng 1.325 tỷ và 2.118 tỷ đồng. Còn 9 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 4.776 tỷ đồng; lãi ròng 3.771 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 9/2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt 312.778 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 218.543 tỷ đồng, tăng 11%; trong khi đó huy động tiền gửi của khách hàng cũng tăng 11% đạt 267.975 tỷ đồng.

Tin mới lên