Tiêu điểm

Ngân sách Quảng Nam thu kỷ lục 32.144 tỷ đồng, một nửa tới từ Thaco

(VNF) - Năm 2022, thu ngân sách nhà nước tăng cao trên địa bàn Quảng Nam, ước thực hiện là 32.144 tỷ đồng (đạt 135,6% dự toán); trong đó, thu nội địa ước thực hiện 25.210 tỷ đồng, đạt 132,7% dự toán. So với năm 2019, con số này tăng 1,4 lần (tăng 9.000 tỷ).

Ngân sách Quảng Nam thu kỷ lục 32.144 tỷ đồng, một nửa tới từ Thaco

Quảng Nam thu từ Tập đoàn Trường Hải ước cả năm đạt 15.750 tỷ đồng.

Ngay 7/12, HĐND tỉnh Quảng Nam khai mạc kỳ họp lần thứ 12 nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Nam sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với 70 báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh; trọng tâm là thảo luận đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, chỉ rõ những ưu điểm, mặt hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm (2023-2025).

Theo báo cáo, năm 2022, thu ngân sách nhà nước tăng cao trên địa bàn Quảng Nam, ước thực hiện là 32.144 tỷ đồng (đạt 135,6% dự toán); trong đó, thu nội địa ước thực hiện 25.210 tỷ đồng, đạt 132,7% dự toán. So với năm 2019, con số này tăng 1,4 lần (tăng 9.000 tỷ).

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhận định đây là con số kỷ lục và dự kiến tiếp tục tăng hơn trong thời gian tới.

Theo đó, thu từ các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Trường Hải ước cả năm 15.750 tỷ đồng, Công ty TNHH nhà máy bia Heineken Quảng Nam là 530 tỷ đồng, thu từ thủy điện cả năm là 1.220 tỷ đồng, thu từ Công ty TNHH Nam Hội An ước thu 200 tỷ đồng, đạt 200% dự toán.

Chi trong cân đối ngân sách địa phương ước thực hiện năm 2022 là 27.967 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển là 12.530 tỷ đồng, tăng 2,7 lần dự toán; chi thường xuyên là 15.079 tỷ đồng, đạt 116,8% dự toán. Tổng vốn đầu tư công năm 2022 là 8.201,9 tỷ đồng. 

Dự kiến đến ngày 31/12, tổng vốn đầu tư công năm 2022 giải ngân 5.767,6 tỷ đồng, đạt 91,9% so với kế hoạch vốn giao từ đầu năm, đạt 70,3% so với kế hoạch vốn sau khi bổ sung.

Tin mới lên