Tiêu điểm

Ninh Thuận: Kiểm điểm rút kinh nghiệm hàng loạt sở, ngành, còn 144 tỷ đồng chưa được thu hồi

(VNF) - Thanh tra tỉnh Ninh Thuận đã có Văn bản báo cáo Kết quả khắc phục Kết luận số 1240/KL-TTCP ngày 24/7/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ninh Thuận: Kiểm điểm rút kinh nghiệm hàng loạt sở, ngành, còn 144 tỷ đồng chưa được thu hồi

Ninh Thuận (ảnh minh họa)

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận, đến nay đã có 21/21 đơn vị tổ chức kiểm điểm (20 Sở, ngành, và UBND tỉnh). Kết quả có 21 tổ chức và 43 cá nhân thuộc diện Ban thường vụ tỉnh ủy và UBND tỉnh quản lý đã tiến hành tổ chức kiểm điểm với hình thức “kiểm điểm rút kinh nghiệm”.

Ngoài ra, đã có 20/20 cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiến hành rà soát, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm. Kết quả có 72 tập thể phòng và 138 cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị đã tiến hành tổ chức kiểm điểm với hình thức “kiểm điểm rút kinh nghiệm”.

Xử lý về tài chính với tổng số tiền là 194.137 triệu đồng gồm: thu hồi về ngân sách Nhà nước số tiền 188.187 triệu đồng; giảm dự toán xây dựng, giảm giá trị hợp đồng xây dựng, giảm trừ quyết toán chi phí tư vấn, giảm giá trị nghiệm thu thanh toán số tiền 5.950 triệu đồng. Thu hồi về ngân sách Nhà nước số tiền 188.187 triệu đồng.

Đến nay, đã thu hồi nộp ngân sách số tiền 43.862 triệu đồng (trong đó, thu hồi quyết toán dự án hoàn thành 647 triệu đồng, thu hồi về ngân sách của các công trình xây dựng là 12.230 triệu đồng, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 16.073 triệu đồng, thu tiền thuê đất 14.912 triệu đồng). Số tiền còn phải thu hồi 144.325 triệu đồng…

Cũng theo Thanh tra tỉnh Ninh Thuận, đến nay đã có 3/4 công trình thực hiện điều chỉnh giảm giá trị hợp đồng, giảm trừ giá trị quyết toán với số tiền 3.652 triệu đồng. Trong đó, giảm dự toán xây dựng, giảm giá trị hợp đồng dự án Vùng sản xuất rau an toàn An Hải 1.917 triệu đồng, giảm dự toán xây dựng, giảm giá trị hợp đồng Dự án Khu tái định cư Công an tỉnh 1.606 triệu đồng.

Giảm giá trị quyết toán chi phí tư vấn Dự án Vườn Quốc gia Núi Chúa 129 triệu đồng. Đối với Dự án Hồ chứa nước sông Than, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang lập thủ tục phê duyệt giảm dự toán, giảm hợp đồng xây lắp với số tiền 2.298 triệu đồng. Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan theo dõi, đôn đốc tổ chức thực hiện theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Trước đó, kết luận số 1240/KL-TTCP ngày 24/7/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Ninh Thuận xử lý tài chính với tổng số tiền là hơn 194 tỷ đồng. Trong đó, thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền hơn 188,1 tỷ đồng; giảm dự toán xây dựng, giảm giá trị hợp đồng xây dựng, giảm trừ quyết toán chi phí tư vấn, giảm giá trị nghiệm thu thanh toán số tiền gần 6 tỷ đồng.

Số kinh phí hơn 188,1 tỷ đồng là số tiền thất thoát, chi sai theo quy định từ một số dự án triển khai ở tỉnh Ninh Thuận trong thời gian qua. Cụ thể: thu hồi quyết toán dự án đã hoàn thành gần 9 tỷ đồng; thu hồi ngần sách 13,4 tỷ đồng từ 5 dự án (hồ chứa nước Sông Than và trồng rừng, đập hạ lưu sông Dinh, Vườn quốc gia Núi Chúa, Bến cá Tân Mỹ); thu hồi tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 138,3 tỷ đồng; thu hồi 27,4 tỷ đồng tiền thuê đất, sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Tin mới lên