Tài chính

Nợ thuế hơn 21 tỷ đồng, Công ty VINA2 nói gì?

(VNF) - Liên quan đến thông tin về khoản nợ thuế trên 21,7 tỷ đồng, Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng VINA2 (HNX:VC2) vừa có văn bản giải trình.

Theo văn bản giải trình, VINA2 đã xác nhận việc có nghĩa vụ phải nộp số tiền thuế hơn 21,7 tỷ đồng.

VINA2 cho biết đây là số tiền phạt chậm nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất tại dự án khu đô thị mới Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, do VINA2 (tên cũ là Công ty Cổ phần xây dựng số 2) làm chủ đầu tư.

Dự án này có nghĩa vụ nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất theo thông báo của Chi cục thuế quận Hoàng Mai là trên 447,8 tỷ đồng. VINA2 đã hoàn thành nộp số tiền thuế này, nhưng bị phạt chậm nộp lũy kế số tiền 21,7 tỷ đồng.

Liên quan đến dự án Kim Văn Kim Lũ, VINA2 cho biết, tính đến ngày 6/7/2021, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hà Nội còn nợ VINA2 tiền hoàn trả kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật là hơn 21,1 tỷ đồng. VINA2 đã nhiều lần làm việc, gửi văn bản đôn đốc và đề nghị thu nợ, hoặc đề xuất đối trừ nghĩa vụ nộp khoản tiền phạt chậm nộp thuế hơn 21,7 tỷ đồng nêu trên với khoản ngân sách phải hoàn trả cho VINA2 là 21,1 tỷ đồng nhưng chưa có kết quả.

Để giải quyết tình trạng nợ thuế trên, VINA2 cho biết sẽ làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hà Nội để thu hồi dứt điểm khoản 21,1 tỷ đồng kinh phí hạ tầng đã đầu tư và được ngân sách hoàn trả, từ đó sử dụng nguồn thu này để nộp số tiền phạt chậm nộp thuế 21,7 tỷ đồng.

Trong trường hợp vì quy trình giải quyết của cơ quan quản lý nhà nước chưa được khẩn trương và rốt ráo để có kết quả ngay, VINA2 sẽ cân đối nguồn lực của mình để thực hiện nộp số tiền 21,7 tỷ đồng vào ngân sách. Tuy nhiên, thời hạn cụ thể chưa được VINA2 công khai.

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được soát xét, tuy 6 tháng đầu 2021, VINA2 ghi nhận doanh thu thuần đạt 386,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 15,2 tỷ đồng. Tại thời điểm ngày 30/6/2021, nợ phải trả của VINA2 là hơn 1.433,6 tỷ đồng (phần lớn là nợ ngắn hạn).

Xem thêm: Công ty Xuân Phú Hải đã hoàn thành khoản nợ thuế hơn 95 tỷ đồng

Tin mới lên