Tài chính

Nửa đầu năm 2019, Nhiệt điện Bà Rịa và Nhiệt điện Phả Lại đồng loạt báo lãi giảm

(VNF) - Trong khi lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 2019 của Nhiệt điện Phả Lại giảm 20% so với cùng kỳ năm 2018 thì mức giảm của Nhiệt điện Bà Rịa lên đến 47%.

Nửa đầu năm 2019, Nhiệt điện Bà Rịa và Nhiệt điện Phả Lại đồng loạt báo lãi giảm

Nửa đầu năm 2019, Nhiệt điện Bà Rịa và Nhiệt điện Phả Lại đồng loạt báo lãi giảm

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (HoSE: BTP) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2019. Mặc dù doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Nhiệt điện Bà Rịa tăng rất mạnh trong quý vừa qua, lần lượt gấp 3 lần và gấp 9 lần cùng kỳ năm ngoái nhưng lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận của công ty này vẫn giảm.

Cụ thể, nửa đầu năm 2019, Nhiệt điện Bà Rịa ghi nhận 732 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của công ty này chỉ còn 48,8 tỷ đồng, giảm tới 47%.

Trong kỳ, Nhiệt điện Bà Rịa ghi nhận 40,7 tỷ đồng doanh thu tài chính, giảm 16%. Các chi phí phát sinh không đáng kể.

Kết thúc nửa đầu năm, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 76,7 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm 2018.

Một doanh nghiệp nhiệt điện khác cũng vừa báo lãi giảm trong nửa đầu năm nay là Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (HoSE: PPC).

Nửa đầu năm, công ty này ghi nhận 3.950 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2018. Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp còn lại là 597 tỷ đồng, giảm 2,5%.

Trong kỳ, Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận 164 tỷ đồng doanh thu tài chính; song song, ghi nhận gần 11,5 tỷ đồng chi phí tài chính và 39,4 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp.

Kết thúc nửa đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Nhiệt điện Phả Lại ở mức 706 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2018.

Tin mới lên