Ngân hàng

OCB quyết định lùi thời điểm niêm yết tại HOSE

OCB quyết định phải lùi lại thời gian lên sàn, nhằm có phương án và thời điểm niêm yết hiệu quả nhất đối với ngân hàng và cổ đông và kỳ vọng trước khi kết thúc năm tài khóa 2019.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) diễn ra ngày 27/4, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng đã chia sẻ về kế hoạch niêm yết cổ phiếu OCB trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) trong năm 2019. 

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của OCB

Theo ông Tuấn, OCB có lợi nhuận 2.000 tỷ đồng trở lên còn room cho cổ đông chiến lược nước ngoài. Chính vì vậy, Hội đồng quản trị chủ trương tìm các cổ đông chiến lược hoặc cổ đông nước ngoài có khả năng để gia tăng năng lực tài chính cũng như quản trị cho ngân hàng.

Do vậy, OCB quyết định phải lùi lại thời gian lên sàn, nhằm có phương án và thời điểm niêm yết hiệu quả nhất đối với ngân hàng và cổ đông và kỳ vọng trước khi kết thúc năm tài khóa 2019. 

Năm 2019, OCB đặt chỉ tiêu tăng trưởng 30% đối với các chỉ tiêu hoạt động (trong điều kiện được cơ quan quản lý chấp thuận giới hạn tăng trưởng tín dụng); tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu thuần ở mức 37%, lợi nhuận trước thuế 3.200 tỷ đồng, tăng trưởng 45% so với năm 2018.

Tổng tài sản đạt 120.047 tỷ đồng, tăng gần 20%; tổng nguồn vốn huy động đạt 105.980 tỷ đồng, tăng 21%.

Huy động thị trường 1 đạt 88.380 tỷ đồng, tăng 24%. Dư nợ tín dụng thị trường 1 đạt 75.253 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2018. 

Cũng trong năm nay, OCB dự kiến mức vốn điều lệ tăng từ 2.484 tỷ đồng lên hơn 9.083 tỷ đồng và quyết định chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%.

Ông Trịnh Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng OCB trình bày báo cáo hoạt động quản trị 2018 và phương hướng hoạt động quản trị 2019

Đồng thời, Hội đồng quản trị đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên (ESOP) với số lượng 5 triệu cổ phần, tương đương 50 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trước đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 

Đánh giá năm 2018, Chủ tịch OCB cho rằng đây là một năm khá thành công của OCB với kết quả lợi nhuận trước thuế ấn tượng đạt 2.202 tỷ đồng, tăng mạnh 116% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 110% kế hoạch của năm. 

Tính đến 31/12/2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt 100.047 tỷ đồng, tăng gần 19% so với năm 2017. Tổng nguồn vốn huy động đạt 87.914 tỷ đồng, tăng gần 15%, huy động thị trường 1 đạt 71.158 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2017.

Dư nợ tín dụng thị trường 1 đạt 57.800 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2017. Tỷ lệ nợ xấu luôn được kiểm soát ở mức thấp, đảm bảo các chỉ số an toàn hoạt động cao, ổn định. 

Bên cạnh đó, trong năm 2018, OCB đã được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s nâng bậc lên B1 ở nhiều hạng mục quan trọng và là một trong 2 ngân hàng đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước công nhận hoàn thành chuẩn mực quốc tế Basel II.

Xem thêm: Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA: 'Cần tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng'

Tin mới lên