Nhân vật

Ông Đàm Mạnh Cường giữ chức Tổng giám đốc Thuduc House (TDH)

(VNF) - Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - HoSE: TDH) vừa công bố thông tin về việc bổ nhiệm tổng giám đốc mới.

Ông Đàm Mạnh Cường giữ chức Tổng giám đốc Thuduc House (TDH)

Ông Đàm Mạnh Cường giữ chức Tổng giám đốc Thuduc House (TDH).

Theo đó, Thuduc House miễn nhiệm chức danh tổng giám đốc với ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và bổ nhiệm ông Đàm Mạnh Cường giữ chức tổng giám đốc, đại diện pháp luật công ty này kể từ ngày 30/11.

Ngoài chức vụ tổng giám đốc Thuduc House, ông Đàm Mạnh Cường còn nắm giữ nhiều chức vụ khác, như: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, Thành viên HĐQT Công ty vàng bạc - đá quý Bến Thành, Thành viên HĐQT Công ty dâu tằm tơ Việt Nam. 

Được biết, ông Cường có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và tài chính. Trước đó, ông đã làm việc ở nhiều công ty như: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam, Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam, Công ty Quản lý quỹ Ngân hàng Công thương Việt Nam, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong… 

Thuduc House cũng công bố về việc miễn nhiệm chức danh phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh và bổ nhiệm ông Lữ Minh Sơn giữ chức danh phó tổng giám đốc phụ trách tài chính của công ty kể từ ngày 30/11. Trước đó, ông Lữ Minh Sơn giữ chức Kế toán trưởng Thuduc House kể từ tháng 7/2021. Ông Sơn có nhièu năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, kiểm toán và tài chính kế toán.

Bên cạnh đó, Thuduc House còn bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Cẩm giữ chức vụ kế toán trưởng công ty thay ông Lữ Minh Sơn…

Tin mới lên