Tài chính

'Ông lớn' ngành bia Sabeco báo lãi năm 2019 tăng 24% bất chấp doanh thu tăng chậm

(VNF) - Chốt năm 2019, Sabeco đạt lợi nhuận trước thuế 6.686 tỷ đồng, tăng tới 24% so với năm 2018 dù doanh thu chỉ tăng 5,4%.

'Ông lớn' ngành bia Sabeco báo lãi năm 2019 tăng 24% bất chấp doanh thu tăng chậm

'Ông lớn' ngành bia Sabeco báo lãi năm 2019 tăng 24% bất chấp doanh thu tăng chậm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019 vừa được Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) công bố, doanh thu thuần của "ông lớn" ngành bia này đạt 37.899 tỷ đồng trong năm 2019, chỉ tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù mức tăng này vẫn cao hơn một chút so với năm 2018 nhưng so với năm 2017 và năm 2016 thì chưa bằng một nửa.

Doanh thu thuần chỉ tăng 5,4% nhưng do giá vốn còn tăng thấp hơn nhiều, chỉ 1,7%, nên lợi nhuận gộp năm qua của Sabeco tăng tới 18,1% lên 9.550 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp được kéo lên 25,2% từ mức 22,5%.

Về chi phí, năm 2019, chi phí tài chính tăng 24,6% nhưng tỷ trọng so với doanh thu thuần rất nhỏ, chỉ 0,2%. Trong khi đó, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 11,2% và chiếm 10,7% doanh thu thuần.

Lãi trong các công ty liên doanh, liên kết tiếp tục duy trì ở mức khá cao, ở mức 378 tỷ đồng, tăng 6,6%.

Chốt năm 2019, Sabeco đạt lợi nhuận trước thuế 6.686 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2018.

Biến động lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2016 - 2019 của "ông lớn" ngành bia Sabeco

Năm 2019, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) và trên vốn chủ sở hữu (ROE) của Sabeco lần lượt ở mức 19,9% và 26,7%.

Tính đến hết ngày 31/12/2019, tổng tài sản của Sabeco tăng tới 20,5% sau một năm, lên 26.962 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ vay trong tổng tài sản ở mức thấp, chỉ 3,9%.

Trong khi đó, tỷ trọng các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho trong tổng tài sản đều giảm liên tục trong 4 năm qua.

Tin mới lên