Tài chính

Ông Võ Thanh Hà rời ghế Chủ tịch, 3 ứng viên ngoại trúng cử HĐQT Sabeco

(VNF) – Các cổ đông đại diện cho 94% cổ phần có quyền biểu quyết đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Võ Thanh Hà và bổ sung 3 thành viên HĐQT mới đến từ Thaibev.

Ông Võ Thanh Hà rời ghế Chủ tịch, 3 ứng viên ngoại trúng cử HĐQT Sabeco

3 đại diện đến từ ThaiBev đã chính thức tham gia HĐQT Sabeco

Sáng nay (23/4), Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, HoSE: SAB) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

Theo đó, HĐQT trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Võ Thanh Hà, hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Sabeco.

Đồng thời, đại hội tiến hành bầu 3 ứng viên mới vào HĐQT gồm ông Koh Poh Tiong, ông Tan Tiang Hing Malcolm và ông Sunyaluck Chaikajornawat.

Kết quả cuối cùng, các cổ đông đại diện cho 94,42% cổ phần có quyền biểu quyết đã thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Võ Thanh Hà.

Ba ứng viên có tên trong tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT đều trúng cử với tỷ lệ tán thành cao. Cụ thể, 94,52% cổ phần biểu quyết cho ông Tan Tiang Hing Malcolm. Ông Sunyaluck Chaikajornawat và ông Koh Poh Tiong cùng đạt được 94,48% cổ phần tán thành.

Ông Koh Poh Tiong, sinh năm 1946, tại Singapore, hiện là Chủ tịch HĐQT Beer Group (đơn vị sở hữu 49% công ty mẹ của Công ty TNHH Vietnam Beverage).

Ông Tan Tiang Hing Malcolm, sinh năm 1964 tại Malaysia, hiện là CEO Công ty Dexcel International và từng làm cho Heneiken.

Ông Sunyaluck Chaikajornawat, sinh năm 1977 tại Thái Lan, hiện đang làm việc tại Weerawong Chinnavat & Partners Ltd (Thái Lan).

Hiện nay, cổ đông lớn nhất của SAB là Công ty TNHH Vietnam Beverage (VietBev) với tỷ lệ sở hữu 53,59% vốn, còn Nhà nước nắm 36% vốn.

Vietnam Beverage thành lập tháng 10/2017, có vốn điều lệ 681,6 tỷ đồng. Công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán), lập trình máy tính, tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy vi tính.

Vietnam Beverage là một công ty mới thành lập tại Việt Nam và được nắm giữ gián tiếp 49% bởi BeerCo Ltd, công ty bia do Thai Beverage sở hữu 100%, có trụ sở tại HongKong.

Trước đó, ThaiBev đã từng kiến nghị được tham gia vào HĐQT và điều hành Sabeco sau khi mua thành công cổ phần SAB trong đợt bán vốn Nhà nước vào cuối năm 2017.

Tin mới lên