Tài chính

Petrosetco đặt mục tiêu lợi nhuận kỷ lục, dự định chào bán gần 45 triệu cổ phiếu

(VNF) - Hội đồng quản trị Petrosetco chuẩn bị kế hoạch phát hành gần 45 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, chỉ bằng 33% thị giá hiện tại. Tỷ lệ phát hành là 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Petrosetco đặt mục tiêu lợi nhuận kỷ lục, dự định chào bán gần 45 triệu cổ phiếu

Petrosetco đặt mục tiêu lợi nhuận kỷ lục, dự định chào bán gần 45 triệu cổ phiếu

Theo tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2022 vừa công bố, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, HoSE: PET) trình cổ đông kế hoạch doanh thu 20.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 420 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 1,2% so với thực hiện năm 2021. Tỷ lệ cổ tức ở mức tối thiểu 10%.

Ban lãnh đạo cho biết kế hoạch này được đặt ra với mục tiêu giữ vững thị phần và các thành tích đạt được của năm trước. Theo đó, năm 2021, Petrosetco chứng kiến doanh thu tăng 31% lên 17.600 tỷ đồng, là con số cao nhất trong vòng 10 năm qua; lợi nhuận trước thuế cũng tăng gấp 2 lần, đạt 415 tỷ đồng, cao nhất lịch sử hoạt động.

Với kết quả trên, Petrosetco trình cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, với mức chia cổ tức là 10% bằng cổ phiếu. Dự kiến sẽ thực hiện chốt quyền cổ tức trong năm 2022-2023, sau khi được đại hội cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đáng chú ý, Hội đồng quản trị chuẩn bị kế hoạch phát hành gần 45 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, chỉ bằng 33% thị giá hiện tại. Tỷ lệ phát hành là 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022-2023, sau khi được đại hội cổ đông phê duyệt và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Như vậy, nếu như các đợt phát hành đạt kỳ vọng, Petrosetco sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 904 tỷ đồng lên gần 1.445 tỷ đồng. Dự kiến số tiền thu được sẽ được bổ sung vốn kinh doanh.

Gần đây, Petrosetco đã thông tin về kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm, bao gồm doanh thu 6.300 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 135 tỷ đồng, lần lượt tăng 17,5% và 30% so với cùng giai đoạn năm 2021. So với kế hoạch kinh doanh dự định, Petrosetco đã hoàn thành 31,5% chỉ tiêu về doanh thu và 32% chỉ tiêu về lợi nhuận năm.

Tin mới lên