Nhân vật

Phó chủ tịch tỉnh Thái Bình làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình, vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phó chủ tịch tỉnh Thái Bình làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Phó chủ tịch tỉnh Thái Bình Nguyễn Hoàng Giang làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cụ thể, tại Quyết định 756/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Nguyễn Hoàng Giang sinh ngày 6/12/1971, quê quán tại Trường Thọ, An Lão, Hải Phòng.

Giai đoạn từ năm 1994 - 2005, ông Giang công tác tại Công ty Thương mại DV và XNK Hải Phòng. Tháng 1/2006, ông giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Thương mại Hải Phòng.

Từ năm 2008 - 2014, ông Giang từng đảm nhiệm các chức vụ như chuyên viên Vụ Kinh tế - Văn phòng Trung ương Đảng, Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế - Văn phòng Trung ương Đảng, Vụ trưởng, thư ký chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Tháng 6/2014, ông Giang là tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Tin mới lên