Tài chính

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: 'Cho phép ACV dùng lợi nhuận sau thuế tăng vốn trước ngày 15/8'

(VNF) - Văn phòng chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thiện phương án cho phép Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) dùng lợi nhuận sau thuế để tăng vốn nhà nước trước ngày 15/8.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: 'Cho phép ACV dùng lợi nhuận sau thuế tăng vốn trước ngày 15/8'

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: 'Cho phép ACV dùng lợi nhuận sau thuế tăng vốn trước ngày 15/8'

Văn bản này được ban hành sau khi lấy ý kiến từ cuộc họp về phương án chia cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế các năm 2019, 2020 và giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Cụ thể, các ý kiến đều ủng hộ chủ trương sử dụng lợi nhuận sau thuế của ACV để thực hiện đầu tư tăng vốn nhà nước tại ACV, tạo điều kiện cho ACV bổ sung nguồn vốn thực hiện các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia đã được nhà nước giao trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid 19.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giải trình, tiếp thu đầy đủ ý kiến, chỉ đạo và tổ chức hoàn thiện phương án đề xuất cụ thể về chủ trương sử dụng lợi nhuận sau thuế của ACV để thực hiện đầu tư tăng vốn, gửi Bộ Tài chính trong tháng 7/2021.

Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và Bộ GTVT đánh giá, thẩm định đề xuất của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2021.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, hiện tại, ACV đang được giao quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư tại 22 sân bay từ nay đến hết năm 2025.

Năm 2020, tổng doanh thu hợp nhất của ACV đạt 10.159 tỷ đồng; tương đương 49,2% so với năm 2019 và lợi nhuận sau thuế đạt 1.642 tỷ đồng, tương đương 20% năm 2019; Tổng giá trị tài sản đạt 56.902 tỷ đồng, tương đương 97,8%/2019 và vốn chủ sở hữu đạt 37.565 tỷ đồng, tăng 2,2%/2019.

Năm 2021, ACV dự kiến tổng số hành khách đạt khoảng 75-79 triệu, tăng 19% so với cùng kỳ, lượng hàng hóa đạt 1.450 nghìn tấn, tăng 11% so với cùng kỳ và 557.000 lượt cất hạ cánh, tăng 22% so với cùng kỳ.

Kế hoạch này của ACV dựa trên kỳ vọng rằng đợt Covid-19 hiện tại ở Việt Nam sẽ được kiểm soát vào tháng 8/2021 và các chuyến bay hành khách quốc tế sẽ dần phục hồi kể từ cuối quý 3/2021. ACV dự kiến tổng doanh thu năm 2021 đạt 10.564 tỷ và lợi nhuận trước thuế đạt 2.359 tỷ đồng.

Ngoài ra, ACV cũng được Chính phủ giao làm chủ đầu tư Dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu của sân bay Long Thành, như nhà ga hành khách, đường băng, đường lăn, sân đỗ, nhà ga hàng hóa số 1, hệ thống giao thông kết nối với tổng mức đầu tư 99.019 tỷ đồng.

Dự án được ACV thực hiện từ nguồn vốn chủ sở hữu tối thiểu 36.102 tỷ đồng, phần còn lại sử dụng vốn vay không có bảo lãnh của Chính phủ.

Để thực hiện dự án trong bối cảnh khó khăn bởi đại dịch Covid-19, ACV kiến nghị cho phép tích lũy nguồn tiền tối đa từ hoạt động sản xuất kinh doanh để đầu tư trên cơ sở phương án bổ sung vốn điều lệ hàng năm từ lợi nhuận sau thuế, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Như vậy, ACV sẽ tăng tỉ lệ vốn tự có so với vốn vay, giảm thiểu chi phí lãi vay, nâng cao hiệu quả dự án.

Tin mới lên