Tài chính

PNJ: Lãi 9 tháng vượt 1.000 tỷ đồng

(VNF) - Kết thúc 9 tháng năm nay, lợi nhuận trước thuế của PNJ đạt 1.021 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế ở mức 268 tỷ đồng, tăng 21%.

PNJ: Lãi 9 tháng vượt 1.000 tỷ đồng

PNJ: Lãi 9 tháng vượt 1.000 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ), 9 tháng năm nay, PNJ ghi nhận doanh thu 11.770 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 2.438 tỷ đồng, tăng 25%.

Về chi phí, trong kỳ, "nữ hoàng trang sức" ghi nhận 77,6 tỷ đồng chi phí tài chính (tăng 72%); cùng với đó là 994 tỷ đồng chi phí bán hàng (tăng 22%) và 345 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp (tăng 52%).

Kết thúc 9 tháng năm nay, lợi nhuận trước thuế của PNJ đạt 1.021 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế ở mức 268 tỷ đồng, tăng 21%.

Tính đến hết ngày 30/9/2019, tổng tài sản của PNJ ở mức 7.625 tỷ đồng, tăng 18% so với hồi đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tới 77%.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của PNJ đến hết ngày 30/9/2019 đạt 4.120 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 3.505 tỷ đồng, tăng tới 30%; trong đó tổng nợ vay ở mức 2.273 tỷ đồng, tăng 45%.

Tin mới lên