M&A

PV Power tái cơ cấu, dự kiến thoái toàn bộ vốn tại 8 đơn vị thành viên

(VNF) - Sau khi hé lộ tiến trình thoái vốn tại Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Dầu khí (PV Machino) ở ĐHCĐ bất thường năm 2020, HĐQT Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, HoSE: POW) chính thức phê duyệt phương án sắp xếp, tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025.

PV Power tái cơ cấu, dự kiến thoái toàn bộ vốn tại 8 đơn vị thành viên

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 do Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 quản lý và vận hành

Theo đó, PV Power sẽ nắm giữ tối thiểu 51% vốn điều lệ tại 4 đơn vị, liên kết với 1 đơn vị và tiến hành thoái toàn bộ vốn góp tại 8 đơn vị thành viên.

Cụ thể, theo phương án sắp xếp, tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025, 4 công ty con do PV Power nắm giữ tối thiếu 51% vốn là Công ty Cổ phần Thủy điện Húa Na, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam và Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Điện lực Dầu khí.

PV Power hiện đang nắm giữ từ 51% - 80,72% vốn điều lệ tại 4 đơn vị này.

Các đơn vị mà PV Power sẽ tiến hành thoái vốn trong giai đoạn 2021-2025

Trong 8 đơn vị mà PV Power sẽ tiến hành thoái vốn, Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí là công ty con do PV Power nắm giữ 51,58% vốn; Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Chiến và Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Hồng là công ty liên kết do PV Power nắm giữ lần lượt 30,72% và 44,07% vốn. Ở các đơn vị còn lại, PV Power chỉ nắm giữ nhiều nhất là 10% vốn.

Cũng nằm trong kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 của PV Power, doanh nghiệp này sẽ tiến hành thoái vốn tại Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh xuống dưới 65% vốn điều lệ hoặc thoái toàn bộ vốn.

Cùng với đó, PV Power cũng sẽ thực hiện các thủ tục có liên quan đối với việc chấm dứt hợp đồng của Công ty Cổ phần Thủy điện Sơn Trà – Sông Đà và Công ty Cổ phần Năng lượng Châu Á Thái Bình Dương.

Được biết, tiến trình thoái vốn tại PV Machino đã được ban lãnh đạo PV Power hé lộ tại ĐHCĐ bất thường năm 2020 vừa qua. Theo đó, ban lãnh đạo PV Power cho biết quá trình thoái vốn gặp nhiều khó khăn và đang dừng lại ở bước định giá và thuê tư vấn.

Về kết quả kinh doanh của PV Power, doanh thu lũy kế 11 tháng năm 2020 ước đạt hơn 25.962 tỷ đồng, hoàn thành hơn 76% kế hoạch cả năm. Tổng sản lượng điện 11 tháng ước tính hơn 17.514 triệu kWh, hoàn thành 81% kế hoạch cả năm.

Cổ phiếu POW của PV Power đóng cửa phiên 11/1/2021 ở mức giá 14.600 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 34.100 tỷ đồng.

Tin mới lên