Bất động sản

Quảng Nam gỡ vướng cho dự án Khu công nghiệp Thaco Chu Lai 451ha

(VNF) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Thaco Chu Lai (451ha).

Quảng Nam gỡ vướng cho dự án Khu công nghiệp Thaco Chu Lai 451ha

Quảng Nam gỡ vướng cho dự án Khu công nghiệp Thaco Chu Lai rộng 451ha.

Sau khi nghe UBND huyện Núi Thành và Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, ông Hồ Quang Bửu đề nghị UBND huyện Núi Thành báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy về việc THACO tổ chức khởi công dự án vào ngày 8/8 để có sự quan tâm, phối hợp, chỉ đạo.

Cùng với đó, ông Hồ Quang Bửu đề nghị các đơn vị thực hiện công tác bồi thường phối hợp chặt chẽ với UBND xã Tam Anh Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ trong phạm vi 201ha. Đồng thời, các đơn vị phải lập kế hoạch chi tiết cho từng hộ, từng thửa, diện tích, cơ quan phối hợp và thời gian hoàn thành. 

Sáng 8/8, các đơn vị thực hiện công tác bồi thường gửi lên nhóm dự án 451ha thông qua ứng dụng Zalo để lãnh đạo các phòng chức năng, lãnh đạo UBND huyện, các Sở liên quan và UBND tỉnh theo dõi, kịp thời chỉ đạo giải quyết, không để chậm tiến độ.

Đối với phần diện tích chưa ban hành thông báo thu hồi đất (54,39ha), tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND huyện Núi Thành chỉ đạo phòng Tài nguyên - Môi trường phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác bồi thường khẩn trương hoàn thành ban hành thông báo thu hồi đất trước ngày 20/7.

Riêng đất công ích 5%, tỉnh Quảng Nam giao Sở Tài nguyên và Môi Trường khẩn trương nghiên cứu các quy định của pháp luật có liên quan và tình hình thực tiễn của địa phương báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, hoàn thành trong tháng 7.

Đối với các trường hợp thừa kế, UBND huyện Núi Thành chỉ đạo UBND xã Tam Anh Nam phải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục mời các hộ dân làm việc và hướng dẫn thực hiện thủ tục thừa kế theo quy định.

Trường hợp, hộ gia đình không có nhu cầu lập thủ tục thừa kế thì lập biên bản cử người đại diện có xác nhận của UBND xã; trường hợp hộ gia đình không hợp tác thì lập biên bản, thực hiện các thủ tục thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chung cho hàng thừa kế thứ nhất theo quy định của pháp luật, riêng đối với các hộ bị ảnh hưởng trong phạm vi 201ha phải hoàn thành trước ngày 15/7/2022.

Về việc điều chỉnh bản đồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị đơn vị tư vấn đo đạc khẩn trương phối hợp với UBND xã, đơn vị thực hiện bồi thường và Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục Quản lý đất đai) thực hiện thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền và đúng quy định, hoàn thành trước ngày 20/7/2022.

Tin mới lên