Đô thị

Quảng Ngãi: Đầu tư 1.500 tỷ đồng mở rộng 109 ha khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ

(VNF) - Ngày 17/11, HĐND tỉnh Quảng Ngãi vừa thống nhất thông qua các Nghị quyết về Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ (mở rộng) đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách trung ương.

Quảng Ngãi: Đầu tư 1.500 tỷ đồng mở rộng 109 ha khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương cho dự án dự kiến trên 1.467,7 tỷ đồng (không bao gồm vốn ngân sách trung ương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia). Trong đó, vốn trong nước trên 1.419,4 tỷ đồng, vốn nước ngoài trên 48,3 tỷ đồng.

Phạm vi Quy hoạch phân khu xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ (mở rộng) đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 phục vụ cho khu vực thành phố Quảng Ngãi và các huyện: Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành; các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung tại khu vực và một phần thuộc Khu kinh tế Dung Quất.

Theo Tờ trình của UBND tỉnh tại kỳ họp, Khu xử lý chất thải rắn tại xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định là khu xử lý chất thải rắn trọng điểm của tỉnh về lâu dài. 

Ngoài ra, khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ được mở rộng thêm 109 ha, nâng tổng quy mô lên 137ha, bao gồm khu xử lý hiện hữu 28ha.

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ sẽ phát triển thành một khu liên hợp gồm nhiều nhà máy với công nghệ hiện đại. Trong đó, kết hợp chôn lấp, xử lý, tái chế chất thải rắn tái tạo năng lượng và các loại hình phụ trợ khác có liên quan đến chất thải rắn, đảm bảo phục vụ nhu cầu chôn lấp và xử lý theo công nghệ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Ranh giới diện tích khu vực dự kiến mở rộng sau năm 2022 nằm trong phạm vi bán kính 1.000m, tính từ ranh giới khu xử lý diện tích 28ha.

Tin mới lên