Đô thị

Quảng Ngãi động viên FLC chấm dứt các dự án, trả lại đất

(VNF) - Tỉnh Quảng Ngãi đang động viên Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC chấm dứt các dự án trên địa bàn tỉnh, trả lại đất đã được cấp. Trường hợp nhà đầu tư không tự chấm dứt hoạt động của các dự án và trả lại đất, địa phương sẽ thu hồi.

Quảng Ngãi động viên FLC chấm dứt các dự án, trả lại đất

Tất cả các dự án của FLC và các đối tác tại Quảng Ngãi vẫn chưa được triển khai

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi (Ban quản lý) vừa có báo cáo về các dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Theo Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2019, đơn vị đã cấp quyết định chủ trương đầu tư 9 dự án cho FLC và 6 công ty đối tác.

Trong số này, có 4 dự án khu đô thị gồm: Vạn Tường 01, Vạn Tường 04, Vạn Tường 07, Vạn Tường 08. Các dự án này có tổng diện tích trên trên 165ha, tổng vốn đăng ký đầu tư gần 9.200 tỷ đồng.

Và 5 dự án khu du lịch sinh thái gồm: FLC Quảng Ngãi, Vạn Tường 9, Vạn Tường 10, Vạn Tường 11 và Vạn Tường 12. Các dự án này có tổng diện tích trên 81ha, tổng vốn đăng ký đầu tư trên 8.900 tỷ đồng.

Sau khi các dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư đã triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan.

Đối với các dự án khu đô thị, dự án Vạn Tường 07 và Vạn Tường 08, nhà đầu tư đã chi trả được hơn 60 tỷ đồng giải phóng mặt bằng nhưng chưa triển khai xây dựng. Hai dự án còn lại chưa được triển khai do vướng quy hoạch đất quốc phòng.

Đối với các dự án du lịch sinh thái, đến thời điểm này, chủ đầu tư mới chi trả bồi thường gần 800 triệu đồng. Riêng dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Quảng Ngãi chưa triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo Ban quản lý, 9 dự án của FLC và các đối tác đều chưa triển khai xây dựng. Nguyên nhân do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hiện có 2 trong số 6 nhà đầu tư đối tác của FLC đã bị thu hồi giấy đăng ký doanh nghiệp. Đối với 4 nhà đầu tư còn lại, Ban quản lý đã làm việc với Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi và đang tiếp tục lấy ý kiến Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về các nội dung liên quan đến các nhà đầu tư để tổng hợp, xem xét xử lý.

Theo Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, theo quy định hiện hành, các dự án của FLC và các đối tác phải thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư.

Hiện nay, Ban quản lý đang phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm củng cố hồ sơ về các nhà đầu tư. Sau đó Ban quản lý sẽ làm việc, động viên nhà đầu tư tự chấm dứt hoạt động của các dự án và trả lại đất đối với phần diện tích đã được nhà nước giao, cho thuê để làm cơ sở thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư.

Trường hợp nhà đầu tư không tự chấm dứt hoạt động của các dự án và trả lại đất, Ban quản lý sẽ xem xét, thu hồi đất và chấm dứt hoạt động của các dự án.

Liên quan đến các dự án này, nhiều người dân Quảng Ngãi từng gửi đơn đến công an tố cáo FLC. Đây là những người tin tưởng FLC nên đã nộp hàng trăm triệu đồng ‘mua đất trên giấy’. Sau nhiều năm nộp tiền nhưng nhận thấy dự án vẫn là bãi đất trống nên nhiều người yêu cầu FLC trả lại tiền. Tuy nhiên yêu cầu của người dân bị phớt lờ.

Tin mới lên