Đô thị

Quảng Ngãi thúc tiến độ quy hoạch loạt dự án trọng điểm

(VNF) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, các chủ đầu tư dự án khẩn trương lập quy hoạch chi tiết 1/500 của các khu tái định cư phục vụ các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư.

Quảng Ngãi thúc tiến độ quy hoạch loạt dự án trọng điểm

Quảng Ngãi thúc tiến độ quy hoạch loạt dự án trọng điểm

Sau khi lập quy hoạch, các đơn vị này phải gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét, thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền và theo quy định.

Để thực hiện yêu cầu trên, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải ưu tiên việc tổ chức thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền đối với quy hoạch chi tiết 1/500 các khu tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm, dự án quan trọng đang triển khai thực hiện trên địa bàn quản lý ngay sau khi nhận đầy đủ hồ sơ của các chủ đầu tư.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Thường trực Thành ủy TP. Quảng Ngãi, Thị ủy Thị xã Đức Phổ, Huyện ủy các huyện khẩn trương cho ý kiến các nội dung do UBND huyện trình cấp, để UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt theo thẩm quyền đối với các nội dung liên quan đến các khu tái định cư trên địa bàn; trường hợp cần thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy theo quy chế làm việc thì ưu tiên sắp xếp thời gian để thông qua kịp thời, nhằm rút ngắn thời gian thực hiện.

Việc yêu cầu trên là để tổ chức triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đúng tiến độ được duyệt, đảm bảo đồng bộ, thống nhất theo đúng quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Các dự án này gòm: Tiểu Dự án giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi; Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1; Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn…

Tin mới lên